Analyse
Alstom 10 jaar geleden - vrijdag 25 mei 2007

Minder dan 4 jaar na een bijna failliet pakt de Franse groep met puike resultaten en vooruitzichten uit.

Mooi herstel, maar koers overdrijft

Minder dan 4 jaar na een bijna failliet pakt de Franse groep met puike resultaten en vooruitzichten uit. Maar het aandeel is duur.
VERKOPEN.

In het op 31/03 afgesloten boekjaar is de winst per aandeel meer dan verdubbeld tot 3,19 EUR dankzij de fikse daling van de finaciële lasten (bijna geen schulden meer) en de groter dan verwachte toename (+40 %) van de bedrijfswinst (op vergelijkbare basis). Zowel de pool energie als transport droegen tot de fikse verbetering van de bedrijfsmarge – van 5,5 % in 2005-06 naar 6,7 % in 2006-07 – bij. Volgens de groep zou ze in het lopende boekjaar op meer dan 7 % uitkomen en het jaar daarna op meer dan 8 %. In het licht van de marges van de concurrenten zijn deze doelstellingen volgens ons te voorzichtig, temeer daar de omzetperspectieven erg goed zijn. Het orderboekje bereikt nooit geziene hoogten en voor het lopende boekjaar wordt een groei van meer dan 10 % verwacht. We verhogen onze ramingen van de winst per aandeel voor 2007-08 tot 5,10 EUR en voor 2008-09 tot 6,00 EUR. Verlost van haar schulden keert de groep opnieuw een dividend uit (0,80 EUR) en overweegt ze gerichte overnames. Intussen werd het speculatieve karakter versterkt. Door de verkiezing van Sarkozy die fusies in de Franse energiesector genegen is, zou Bouygues in het kader van een eventuele toenadering tussen Alstom en kernenergiespecialist Areva zijn participatie (25,3 %) in Alstom kunnen uitbreiden.

Koers op het moment van de analyse : 117,14 EUR

De Franse groep Alstom is actief in energieuitrustingen (centrales, alternatoren, turbines), diensten aan elektriciteitsproducenten, transport (trams, treinen, HST…), milieuvervuiling.

Deel dit artikel