Analyse
Alcatel Lucent 10 jaar geleden - vrijdag 25 mei 2007

Ondanks een iets beter eerste kwartaal zijn er twijfels m.b.t. de toekomstige rentabiliteit.

Twijfel niet verdwenen

Ondanks een iets beter eerste kwartaal zijn er twijfels m.b.t. de toekomstige rentabiliteit. Duur aandeel.
VERKOPEN.

Conform de winstwaarschuwing van april was het eerste kwartaal zwak. De omzet viel met 8 % terug (vergelijkbare basis) en de resultaten bleven slechts dankzij de meerwaarde op de verkoop van de satellieten aan Thales nipt uit de rode zone. De situatie is niettemin iets verbeterd t.o.v. het rampzalige 4de kwartaal 2006. Gezien de forse toename van de orders stelt de directie voor het ganse jaar 2007 een winstgroei van 5 % in het vooruitzicht. Ze herhaalt bovendien haar vooruitzichten aangaande de kostenbesparingen die uit de fusie Alcatel-Lucent moeten voortvloeien : 0,25 EUR per aandeel (vóór belastingen) in 2007 en tot 0,75 EUR per jaar tegen 2009. Wij zijn iets minder optimistisch, want de markt waarop de groep actief is, blijft erg moeilijk. Alcatel weet dat ook en investeert een groot deel van het bespaarde geld in onderzoek en commerciële initiatieven teneinde het recent verloren marktaandeel te heroveren. Wat de toekomstige rentabiliteit betreft, heersen echter de grootste twijfels, met name voor de telecomapparatuur van de nieuwe generatie (met convergerende diensten van vaste en mobiele telefonie, internet en tv). We laten onze ramingen van de winst vóór uitzonderlijke elementen ongewijzigd op 0,46 EUR per aandeel voor 2007 en op 0,55 EUR voor 2008.

Koers op het moment van de analyse : 10,32 EUR

Sinds de fusie Alcatel + Lucent (effectief sinds 4 december 2006) is de groep na Cisco de tweede grootste producent van telecomapparatuur ter wereld.

Deel dit artikel