Analyse
Coca-Cola 11 jaar geleden - maandag 23 april 2007

Het eerste kwartaal was goed en we trekken onze winstverwachtingen op.

Het vertrouwen groeit

Het eerste kwartaal was goed en we trekken onze winstverwachtingen op. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

De kwartaalcijfers waren andermaal beter dan verwacht : weliswaar geholpen door gunstige wisselkoerseffecten is de winst per aandeel ondanks de hoge grondstofprijzen met 14 % gestegen, terwijl de omzet met 9 % (vergelijkbare basis) toenam. Voor het eerst sinds 2002 steeg de verkoop in volume met 6 %. De inspanningen die de groep zich sinds 2004 getroost om de verkoopcijfers op te krikken werpen duidelijk vruchten af. In Europa verkocht de groep, o..m. dankzij Coca-Cola Zéro, 11 % meer dan in de eerste maanden van 2006 en in Japan dankzij het succes van de ijskoffie Georgia 3 % meer. In Noord-Amerika blijft de situatie delicater (verkoop in volume -3 % en bedrijfswinst
-11 %), maar de groep rekent op beterschap in het tweede semester. De elders behaalde resultaten zijn alvast bemoedigend en maken de doelstelling op middellange termijn – een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 10 % per jaar – geloofwaardig, de felle concurrentie van Pepsico en de gezondheidsbekommernissen van de consumenten ten spijt (dit cijfer houdt rekening met het effect van inkoop van eigen aandelen). We hebben onze ramingen van de winst per aandeel dan ook opgetrokken, van 2,55 tot 2,65 USD voor 2007 en van 2,70 tot 2,85 USD voor 2008.

Koers op het moment van de analyse : 52,09 USD

Coca-cola is wereldleider voor niet-alcoholhoudende dranken; De groep is actief in meer dan 200 landen met priklimonades (Coca-Cola, Sprite, Fanta), water (Dasani, Chaudfontaine in België), vruchtensappen (Minute Maid) en energiedrankjes (Powerade).

 

Deel dit artikel