Analyse
ENI 11 jaar geleden - maandag 5 maart 2007

De resultaten 2006 zijn conform onze verwachtingen, maar omwille van de verhoging van het investeringsbudget hebben we onze dividendschattingen verlaagd.

Advieswijziging

De resultaten 2006 zijn conform onze verwachtingen, maar omwille van de verhoging van het investeringsbudget hebben we onze dividendschattingen verlaagd. Het aandeel is nu correct gewaardeerd. Niet meer kopen.
HOUDEN.

De winst per aandeel is vorig jaar met 6,9 % gestegen tot 2,50 EUR (+14 % op vergelijkbare basis). In tegenstelling tot de meeste andere oliegroepen zag ENI zijn productie in 2006 toenemen (+2 %), terwijl de doelstellingen voor de komende jaren slechts lichtjes verminderd werden (stabilisering in 2007, daarna tot in 2013 een groei van gemiddeld 3 % per jaar). Minder goed nieuws was er i.v.m. het Kashagan, een enorm gasveld in Kazakhstan. De kosten lopen hoger op en er zijn meer vertragingen dan verwacht. Daar staat tegenover dat het productiepotentieel opwaarts werd herzien. In lijn met de sector wordt het investeringsbudget op middellange termijn met 20 % opgetrokken. Op het vlak van overnames kunnen de nauwe banden die de Italiaanse groep onderhoudt met de Russische gasreus Gazprom misschien deuren openen. Zo zouden ze samen activa van Yukos kunnen overnemen. De afdeling gas en elektriciteit (25 % van de winst), die ENI binnen de sector een heel eigen karakter verleent, levert intussen mooie prestaties, terwijl de vooruitzichten goed blijven. We laten onze ramingen van de winst per aandeel voor 2007 en 2008 onveranderd op 2,70 en 2,60 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 23,14 EUR

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie). Produceert ook elektriciteit.

 

Deel dit artikel