Analyse
Dexia 11 jaar geleden - vrijdag 2 maart 2007

Goede vooruitzichten bevestigd

Lichte ontsporing van de kosten in het vierde kwartaal die ons echter niet bovenmatig verontrust. Mooie vooruitzichten en goedkoop aandeel.
KOPEN.

De winst per aandeel (zonder meerwaarden) nam in 2006 met 13,9 % toe, maar het 4de kwartaal viel wat tegen : de kosten stegen onverwacht sterk (+15,4 %) als gevolg van de integratie van de Turkse Denizbank, maar vooral omdat de vertrekpremies van de uittredende bestuurders hoger uitvielen dan voorzien. Dat zijn echter hoofdzakelijk eenmalige elementen en bovendien namen de inkomsten (+20 %) nog altijd sterker toe dan de kosten. Toch zullen we ze de komende kwartalen goed in het oog houden om er zeker van te zijn dat er zich achter deze ontsporing geen ander, conjoncturele oorzaak verbergt. Onze aandacht zal ook gaan naar de evolutie van de voorzieningen voor verliezen op kredieten die in 2006 toenamen. Dit gezegd zijnde, hebben alle activiteiten vorig jaar puik gepresteerd, met andermaal een speciale vermelding voor de openbare financiering, het uithangbord van Dexia. Bovendien blijven de vooruitzichten goed en bevestigt het management nogmaals zijn vertrouwen in de overname van Denizbank : de verwachte synergie├źn worden verhoogd en met een jaar vervroegd (2009).
We laten onze ramingen van de winst per aandeel voor 2007 en 2008 ongewijzigd op 2,19 en 2,46 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 21,37 EUR

De Belgische bankgroep Dexia is gespecialiseerd in openbare financiering (wereldwijd nr. 1).

Deel dit artikel