Analyse
Peugeot 11 jaar geleden - donderdag 8 februari 2007

De komende maanden worden nieuwe maatregelen verwacht die de Franse autoconstructeur verder moeten helpen op de weg naar het herstel.

Nieuwe maatregelen op komst

De komende maanden worden nieuwe maatregelen verwacht die de Franse autoconstructeur verder moeten helpen op de weg naar het herstel. Correct gewaardeerd aandeel. 
HOUDEN.

Vorig jaar is de winst per aandeel, herstructureringslasten niet inbegrepen, met 35 % teruggevallen tot 3,50 EUR. In de autodivisie bedroeg de daling 71 % als gevolg van het kleiner aantal verkochte voertuigen, een slechtere mix (meer kleinere wagens met lagere winstmarges) en de hogere grondstofprijzen. Door de lagere capaciteitsbenutting nam de productiviteit van de West-Europese fabrieken af. Gezien de omvang van de problemen, ziet de nieuwe directie zich verplicht om het herstelplan aan te zwengelen en nieuwe besparingen door te voeren, de vernieuwing van het gamma te versnellen en verder te internationaliseren. In mei zouden we de grote lijnen van het vernieuwde plan moeten kennen en in september de becijferde doelstellingen. In het licht van de vorderingen bij Fiat, VW en Renault, kan de directie zich niet tot halve maatregelen beperken, want in autoland betekent winst voor de ene onherroepelijk verlies voor de andere. Het nieuwe herstelplan moet Peugeot weer op de kaart plaatsen, tussen de Japanners voor de kleine en midddenklaswagens en de Duitsers in het luxesegment. Voor 2007 moet een winst van 3,70 EUR per aandeel mogelijk zijn (nieuwe modellen en iets betere mix).

Koers op het moment van de analyse : 51,90 EUR

Deel dit artikel