Analyse
Ciba Specialty 10 jaar geleden - maandag 19 februari 2007
2006 was een weinig opwindend jaar, maar volgens ons zit er voor 2007 en 2008 beterschap in, dankzij het lopende herstelplan.

Beterschap in zicht

2006 was een weinig opwindend jaar, maar volgens ons zit er voor 2007 en 2008 beterschap in, dankzij het lopende herstelplan.
Het aandeel is goedkoop.
KOPEN.

In het 4de kwartaal werd de lijn doorgetrokken : in de divisies additieven voor kunststoffen (33 % van de omzet) en coatings (28,3 %) verbeterde de rendabiliteit terwijl ze in de afdeling water- en papierbehandeling (38,7 %) verder afkalfde. Het boekjaar werd afgesloten met een winst per aandeel van 4,62 CHF (-7 %).
Nu de groep zich ontdaan heeft van een aantal niet-strategische activiteiten, trekt ze weer resoluut de kaart van de groei. Daarbij staan investeringen in Zuidoost-Azië bovenaan het lijstje. Met 27% van de omzet kon deze regio vorig jaar al de zwakke activiteit in Europa en de VS gedeeltelijk counteren en de groep wil dat ze op middellange termijn een derde van haar omzet genereert. Voor de onmiddellijke toekomst stelt Ciba een stijging van de marges en van de winst per aandeel in het vooruitzicht, met name dankzij het herstelplan 2006-2009. We ramen de winst per aandeel voor 2007 op 5,30 CHF en voor 2008 op 6,24 CHF.
Tot slot willen we er ook nog op wijzen dat de corporate governance waarvoor Ciba al erg goed scoort, in 2008 nog zal verbeteren als de functies van voorzitter van de raad van bestuur en van directeur-generaal in 2008 gescheiden zullen zijn.

Koers op het moment van de analyse : 83,50 CHF

Ciba Specialty is een Zwitserse chemiegroep, gespecialiseerd in de kunststofindustrie, de behandeling van oppervlaktes, water, papier … die de ene herstructurering na de andere doorvoert.

Deel dit artikel