Analyse
AstraZeneca 11 jaar geleden - maandag 5 februari 2007

In afwachting dat de partnerships in R&D vruchten afwerpen, snoeit de groep in de kosten en koopt ze eigen aandelen in om de winst per aandeel op peil te houden.

Meer dan behoorlijke resultaten 2006

In afwachting dat de partnerships in R&D vruchten afwerpen, snoeit de groep in de kosten en koopt ze eigen aandelen in om de winst per aandeel op peil te houden. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Hoewel de winst per aandeel met 197 pence onder onze verwachtingen (210 pence) lag, was 2006 kwalitatief een goed jaar. De omzet op vergelijkbare basis nam met 11 % toe (+23 % voor de vijf stergeneesmiddelen), het bedrijfsresultaat steeg met 28 % (strikter kostenbeheer) en de winst per aandeel met 34 % (geholpen door de inkoop van eigen aandelen). Maar in 2007 zal de groei van de inkomsten afgeremd worden doordat er sinds kort in de VS een generische variant op de markt is van Toprol (5 % van de omzet en 13 % van de winst) en de prijzen van Nexium (20 % van de omzet) onder druk staan (concurrentie). Om dit op te vangen heeft de groep een nieuw driejarenplan uitgewerkt (vermindering van het personeel met bijna 5 % en verkoop van fabrieken). Op korte termijn zullen de kosten voor dit plan evenwel op de winst per aandeel wegen. We hebben onze ramingen voor 2007 en 2008 dan ook verlaagd, van resp. 220 en 235 pence naar 207 en 220 pence. Intussen heeft AstraZeneca dat recent enkele tegenslagen had, met het oog op de lange termijn verschillende partnerships gesloten (o.m. met Bristol-Myers Squibb) om de pijplijn aan te vullen.

Koers op het moment van de analyse : 2935,00 p.

Een van de 10 grootste farmagroepen ter wereld, in 1999 ontstaan door de fusie van Astra (Zweden) en Zeneca (UK).

Deel dit artikel