Analyse
DuPont de Nemours 11 jaar geleden - maandag 29 januari 2007

Na een goed 2006, lijkt de groep ons voor dit jaar iets te voorzichtig.

2006 was een goed jaar

Na een goed 2006, lijkt de groep ons voor dit jaar iets te voorzichtig. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Met een omzetgroei van 8 % en een stijging van het bedrijfsresultaat met 55 % was het vierde kwartaal meer dan behoorlijk. Toch enkele kanttekeningen. Zo zag de groep haar activiteit op haar thuismarkt inkrimpen (-5 % in volume door de vertraging van de vastgoed- en de automarkt). Voorts moet de sterke groei in de landbouwchemie (+13 % in volume) genuanceerd worden aangezien die activiteit eind 2005 zwak presteerde. En ten slotte moet men er rekening mee houden dat de winst in het vierde kwartaal 2005 zwaar te lijden had onder de orkanen en de productieonderbrekingen. Dat neemt niet weg dat 2006 over het algemeen een goed jaar was voor DuPont. Op vergelijkbare basis is de winst per aandeel met 23 % gestegen tot 2,88 USD (3,38 USD als men rekening houdt met uitzonderlijke elementen). Voor 2007 rekent DuPont nog altijd op een winstgroei van ±9 % (wellicht met het oog op de momenteel zwakke thuismarkt). Dat lijkt ons voorzichtig. De herstructurering ligt immers voor op de plannen. Wij rekenen voor 2007 op een winst per aandeel van 3,20 USD (+11 %) en voor 2008 op 3,40 USD. Voor de langere termijn kan de beslissing van Bush om het gebruik van biobrandstof te stimuleren DuPont dat op dit vlak al actief is ten goede komen.

Koers op het moment van de analyse : 49,19 USD

Amerikaanse chemiegroep met 5 activiteiten: agrochemie, verven & oppervlaktebehandeling ,speciale materialen, bescherming, elektronica.

Deel dit artikel