Analyse
CS Groupe 10 jaar geleden - maandag 29 januari 2007

De groep blijft een duidelijke strategie van interne en externe groei volgen, maar is ook gul voor haar aandeelhouders.

Aandeelhouders verwend

De groep blijft een duidelijke strategie van interne en externe groei volgen, maar is ook gul voor haar aandeelhouders. Het aandeel is goedkoop.
KOPEN.

De Zwitserse bankgroep heeft bekendgemaakt hoe de opbrengst van de verkoop van verzekeringsdochter Winterthur zal besteed worden. De aandeelhouders kunnen zich in de handen wrijven. Ze krijgen een brutodividend over 2006 van 2,24 CHF (+12 %), een kapitaalvermindering van 0,46 CHF en CS gaat gespreid over 3 jaar voor 8 miljard Zwitserse frank eigen aandelen inkopen. Daarnaast wordt 4 miljard Zwitserse frank gereserveerd voor de interne groei, met name voor aanwervingen in Azië (tot 4000 mensen de komende twee jaar) om de groei van de activiteiten aan te zwengelen en om nieuw kapitaal aan te trekken voor de divisie vermogensbeheer. En ten slotte zal 3,5 miljard besteed worden aan overnames, volgens ons in vermogensbeheer. Waar we nu nog op wachten is dat de kostenreducties in de zakenbankpoot opgevoerd worden. Dat zal volgens ons nodig zijn wil de reïntegratie van deze activiteit binnen de groep tegen 2008 zoals gepland een besparing van 0,53 CHF vóór belastingen opleveren. Rekening houdend met de geplande inkoop van eigen aandelen trekken wij onze winstramingen voor 2007 op van 6,41 naar 6,69 CHF per aandeel en voor 2008 van 6,99 naar 7,46 CHF.

Koers op het moment van de analyse : 87,15 CHF

Tweede Zwitserse bankgroep; opgebouwd rond drie pijlers : investment banking (begeleiden van overnames, uitgifte van effecten…), private banking (financieel advies en beheer voor vermogende particulieren en bedrijven) en asset management.

Deel dit artikel