Analyse
Suez 11 jaar geleden - woensdag 11 oktober 2006

Om de fusie met Gaz de France mogelijk te maken, gooit Suez wat ballast overboord.

De fusie komt dichterbij

Om de fusie met Gaz de France mogelijk te maken, gooit Suez wat ballast overboord, zonder dat dit evenwel het belang van zijn projecten, in gevaar brengt. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Om met Gaz de France (GdF) te kunnen fuseren, wordt Suez door de Europese Commissie tot nog meer toegevingen gedwongen. In België, waar het bijna-monopolie van de nieuwe groep problemen zou opleveren, verkoopt ze o.m. haar erg rendabele participatie in Distrigas. Van de activa in een ander Europees land die ze daarvoor eventueel in ruil zou krijgen is de rendabilitiet veel onzekerder. Suez belooft ook om zijn marktaandeel in de Belgische elektriciteitsproductie te doen dalen van 90 % tot 70 % (afstoten activiteiten en omruilen van activa met SPE) en om de tarieven voor de residentiële klanten gedurende bijna twee jaar niet te verhogen. Die toegevingen zijn niet niks, maar hun financiële impact op de nieuwe groep zal volgens ons beperkt blijven en het strategische belang van de fusie wordt niet in vraag gesteld. Van zodra Europea het licht op groen zet, zullen de aandeelhouders van Suez en GdF zich in december kunnen uitspreken. Het uitzonderlijke dividend dat Suez na de fusie zal uitkeren kan hoger liggen dan de oorspronkelijke voorziene 1 EUR, maar de koers houdt er al rekening mee. Voor 2006 en 2007 tippen we op een winst per aandeel van 2,10 EUR en 2,55 EUR.

 Koers op het moment van de analyse : 34,55 EUR

 

Deel dit artikel