Analyse
Deutsche Bank 11 jaar geleden - maandag 9 oktober 2006

De voorzichtige doelstellingen zullen wellicht gehaald worden en dat moet het vertrouwen van de markt herstellen en de koers verder ondersteunen.

Voorzichtige doelstellingen

De voorzichtige doelstellingen zullen wellicht gehaald worden en dat moet het vertrouwen van de markt herstellen en de koers verder ondersteunen. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Twee fases van het herstelplan zijn al voltooid : de kosten zijn gedaald, de portefeuille participaties is afgeslankt en de investeringsbank is fors gegroeid. En de groep heeft het voor eind 2005 vooropgestelde doel bereikt : een rendement op eigen vermogen+ van ten minste 25 % (in het eerste semester 2006 bedroeg het 35 %). De derde fase mikt nu op het behoud van het rendement op eigen vermogen op ten minste 25 % en op een toename van de winst vóór belastingen van 11,2 % per jaar tot eind 2008. Volgens ons zullen die doelstellingen overtroffen worden dankzij de investeringsbank (waarvan de resultaten weliswaar afhangen van het beursklimaat). Daarnaast worden vermogensbeheer en private bank die met inzet van weinig kapitaal erg mooi prestaties kunnen genereren, eveneens verder uitgebouwd. Wat de retailbank betreft, blijven we echter sceptisch. In Duitsland blijft ze weinig rendabel en kan ze enkel groeien via de aankoop van openbare banken die duur zijn en maar een beperkte geografische dekking bieden. We zouden liever zien dat Deutsche Bank haar energie in meer winstgevende activiteiten stopt. We laten onze winstramingen voor 2006 en 2007 ongewijzigd op 11,80 en 11,98 EUR per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 97,90 EUR

Deel dit artikel