Analyse
Cumerio 11 jaar geleden - vrijdag 27 oktober 2006

De groep heeft haar vooruitzichten bevestigd en 2007 laat zich beter aanzien dan verwacht.

2007 wordt beter dan verwacht

De groep heeft haar (in augustus verhoogde) vooruitzichten bevestigd en 2007 laat zich beter aanzien dan verwacht. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

De winst per aandeel moet dit jaar op de door ons geraamde 2,63 EUR uitkomen, maar de voor 2007 gevreesde winstdaling zou meevallen : 40 % van het in 2007 te verwerken ruwe koper is al gedekt door contracten waarop de marges amper 4 % onder het niveau van 2006 liggen. Dat is o.m. te danken aan het feit dat een deel van de voor 2006 voorziene bewerkingen naar 2007 verschoven werd. Voor de resterende productie zullen de verwerkings- en raffinagemarges echter serieus dalen. Doordat het onevenwicht tussen het grote koperaanbod en de smelt- en raffinagecapaciteit is verminderd, zitten bedrijven als Cumerio in een minder sterke onderhandelingspositie. Dat blijkt ook uit de marges die sommige concurrenten onlangs bedongen. Maar aangezien de marges minder sterk zullen dalen dan we vreesden (–30 %, terwijl we in het begin van de zomer van -40 % uitgingen) en ze slechts betrekking hebben op 60 % van de productie en omdat de vennootschapsbelasting in Bulgarije van 15 naar 10 % daalt, hebben we onze winstraming voor 2007 van 1,05 tot 1,45 EUR per aandeel opgetrokken. In 2008 worden de nieuwe installaties in Bulgarije in gebruik genomen, wat voor een kleine winstgroei kan zorgen.

Koers op het moment van de analyse : 18,05 EUR

Cumerio is een Belgisch bedrijf, actief in de Europese kopersector : gieterij, raffinage, recyclage en verwerking.

Deel dit artikel