Analyse
ErSol Solar Energy 11 jaar geleden - maandag 24 juli 2006

Het bedrijf noteert sinds september 2005 op de beurs van Frankfurt en we nemen het op in onze selectie.

ErSol Solar Energy is een jong Duits bedrijf dat fotovoltaïsche cellen ontwikkelt, produceert en commercialiseert. Met die cellen kunnen zonnestralen worden omgezet in elektrische stroom. Het bedrijf noteert sinds september 2005 op de beurs van Frankfurt en we nemen het op in onze selectie omdat het over heel wat troeven beschikt: het is actief in een sector met veel potentieel, het is betrokken bij alle productiefases, het werkt met mooie winstmarges, en het beschikt over een gezonde financiële situatie.
Anderzijds is de toekomst van ErSol afhankelijk van overheidssteun voor alternatieve energievormen, en is het aandeel op de beurs niet zo liquide en heel volatiel. Het aandeel is dus vrij risicovol, maar ook erg goedkoop.
U MAG KOPEN. PLAATS UW ORDERS MET EEN KOERSLIMIET.

Schoon en hernieuwbaar
De wereldwijde vraag naar energie neemt nog altijd toe, de fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk, en de uitstoot van schadelijke deeltjes in de atmosfeer moet drastisch naar omlaag. Meteen drie belangrijke redenen waarom de geïndustrialiseerde landen werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare en schone energievormen. Van alle mogelijke alternatieven lijkt zonne-energie de komende decennia de belangrijkste rol te gaan spelen. Volgens sommigen zou het tegen 2100 zelfs de belangrijkste energiebron zijn.

Praktische voordelen
Het belangrijkste voordeel van zonne-energie is dat het relatief weinig ruimte in beslag neemt. Als men in Europa zonnepanelen zou installeren op alle daken die op het zuiden zijn gericht, dan zou dat volstaan om de volledige elektriciteitsbehoefte van alle Europeanen te dekken. Zoiets is gewoon ondenkbaar bij andere alternatieve energievormen, al was het maar omdat die meer ruimte nodig hebben (met windenergie zou Frankrijk bijvoorbeeld maximaal kunnen voorzien in 30 % van zijn elektriciteitsbehoefte en daarvoor een windmolenpark van 10.000 km nodig hebben) of omdat ze in de buurt moeten liggen van hun natuurlijke energiebron (waterenergie). Een tweede voordeel is dat zonnepanelen perfect integreerbaar zijn in hun omgeving. Ze kunnen niet alleen esthetisch worden ingepast in een gebouw, maar bouwtechnisch ook de rol van traditionele bouwmaterialen gaan overnemen. Die voordelen hebben ervoor gezorgd dat zonne-energie nu toch al een aantal jaren in de lift zit: van 2000 tot 2005 is de sector in Europa gemiddeld met 63 % per jaar gegroeid, en tot 2010 lijkt een gemiddelde groei van 30 % realistisch.

Alles begint bij silicium
Eind 2005 produceerde ErSol zowat 60 megawattpiek (1 MWp = productie van 1 miljoen watt bij volle zon). De doelstelling van het bedrijf is om dat cijfer tegen 2007 op te voeren tot 180 MWp. Maar om fotovoltaïsche cellen te produceren, heb je in de eerste plaats silicium nodig. De fabrikanten van silicium hebben zich echter laten verrassen door het enorme succes van zonnecellen en hebben het moeilijk om de vraag bij te benen. Ze investeren nu wel in hun productiecapaciteit, maar dat zal ten vroegste resultaten opleveren in 2008. Voor de producenten van zonnecellen is het dan ook van vitaal belang om hun siliciumbevoorrading te verzekeren. ErSol sloot als een van de eersten twee langetermijncontracten af (tot 2015) die tot op heden altijd volstonden om de behoefte te dekken. Begin dit jaar kocht het bovendien een Amerikaans recyclagebedrijf van silicium (SBS), dat kan instaan voor zowat 17 % van de huidige behoefte en ErSol ook voet aan wal biedt op de Amerikaanse markt (derde markt voor zonne-energie, na Duitsland en Japan). Tot slot sloot het bedrijf voor de periode 2009-2019 een contract af met de grootste siliciumproducent ter wereld, wat het mogelijk moet maken om op termijn de productie op te voeren tot 300 MWp.

Sterke verticale integratie
Veel bedrijven die met zonne-energie bezig zijn, spitsen zich toe op één schakel in de productieketen: de productie van silicium, de aanmaak van wafers (dunne laagjes silicium met nauw omschreven specificaties), de fabricage van zonnecellen, of de uiteindelijke assemblage van zonnepanelen. ErSol is daarentegen aanwezig in elk stadium van de keten, waardoor het ook meer grip heeft op de eigen bevoorrading. Het is trouwens vooral actief aan het begin van de keten, met de productie van wafers (10 % van de omzet) en de productie van zonnecellen (52 % van de omzet). Net in deze fases is er minder concurrentie (gespecialiseerde knowhow en zware investeringen om te kunnen starten) en zijn de winstmarges een stuk ruimer. In 2005 bedroeg de bedrijfsmarge van ErSol 15 %, en voor 2006 lijkt 21 % ons haalbaar. Voor de winst per aandeel tippen we op 1,59 EUR in 2006 (+71 %) en 2,11 EUR in 2007 (+32,7 %).

Niet zonder risico
Ondanks de mooie vooruitzichten blijft de markt voor zonne-energie op middellange termijn afhankelijk van de goede wil van de overheid. Zonneenergie is nog altijd de duurste energievorm om te produceren en dankt zijn succes in grote mate aan stevige subsidiecampagnes. Als de politiek dus zou beslissen om het roer om te gooien, zal dit voor de sector niet zonder gevolgen blijven.
U kunt zich maar beter bewust zijn van dit risico, maar wat ons betreft is dat geen obstakel om dit goedkope aandeel te kopen.

Koers op het moment van de analyse : 42,55 EUR

Deel dit artikel