Analyse
Onder de loep : Compass 11 jaar geleden - maandag 29 mei 2006

De Britse cateringgroep maakt werk van een degelijke herstructurering.

De Britse cateringgroep Compass maakt werk van een degelijke herstructurering. We nemen het aandeel op in onze selectie. Het Franse Sodexho, samen met Compass marktleider in deze sector, verdwijnt uit onze selectie.
De koers van Compass houdt nog geen rekening met de vooruitzichten van de herstructurering. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Koers op het moment van de analyse : 239,25 pence

Goede en slechte tijden
· In de jaren '90 begonnen veel bedrijven voor hun catering een beroep te doen op gespecialiseerde partners. Die stonden garant voor een lagere kostprijs dan restaurants en keukens in eigen beheer. De formule werd gesmaakt en de cateringsector nam een hoge vlucht. Al vlug bleek echter dat de klanten in deze sector heel trouw blijven aan hun leverancier (maar liefst 95 %) en het kwam er voor de cateringbedrijven dus op aan om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van de markt in te palmen. Schaalgrootte was ook cruciaal vanuit een ander standpunt: hoe groter het bedrijf, hoe lagere bevoorradingsprijzen het kon afdwingen. Net zoals voor de concurrenten was het dus ook voor Compass zaak om zo snel mogelijk te groeien, al moest het bedrijf daarvoor aan erg lage prijzen werken en betaalde het soms een hoge prijs voor overnames.
· In 2001 verslechterde de situatie op de arbeidsmarkt en werd de steun aan de restaurantsector teruggeschroefd. Bovendien kreeg Compass af te rekenen met hogere loonkosten, met het failissement van zijn belangrijkste leverancier in het UK, en met verschillende voedselcrisissen. De groei eiste zijn tol en verschillende contracten bleken weinig rendabel. Ondanks een omzetstijging van 45 % in de periode 2000-2005, bleven de winst per aandeel en de liquiditeitenstroom stabiel, en daalde de bedrijfsmarge van 7,75 naar 5,6 %. Na een winstwaarschuwing in september 2004 (later volgden er nog twee), daalde de koers van het aandeel op één beursdag met maar liefst 20 %. Vandaag bevindt de koers zich nog altijd 50 % onder het niveau van 2001.

Omzet in %

Per sector

 

Bedrijven, administraties

36

Luchthavens, stations, wegen

14

Verzorgingsinstellingen

13

Scholen

11

Sport en vrije tijd

10

Voedingsautomaten

8

Defensie

8

Per regio

Noord-Amerika

32

Europese vasteland

30

Verenigd Koninkrijk

23

Rest van de wereld

15

Terug op het goede spoor
Compass blijft niet bij de pakken zitten:
· Niet-rendabele contracten worden beëindigd (o.m. een groot militair contract in het Midden-Oosten).
· Dochterbedrijf SSP (uitbating van restaurants in stations, luchthavens, langs autowegen…) wordt in juni verkocht voor een gunstige prijs van 1,8 miljard pond. Dit zal het resultaat 2005/06 (meerwaarde niet meegerekend) negatief beïnvloeden, maar de opbrengst van de verkoop zal gedeeltelijk ten goede komen aan de aandeelhouders via de terugkoop van eigen aandelen (500 miljoen pond over 12 tot 18 maanden) De operatie zal ook de schuldenlast terugdringen, waardoor er wellicht niet moet worden geraakt aan het gulle dividend. Bovendien blijft Compass instaan voor de bevoorrading van de SSP-uitbatingen, waardoor het schaalvoordeel inzake inkoopprijzen onaangetast blijft.
· Tot slot neemt op 1 juni een nieuwe CEO het roer in handen. Richard Cousins is de man die eerder al met succes een grondige herstructurering doorvoerde bij het gipsbedrijf BPB.

Kansen grijpen
De sector is tot op zekere hoogte verzadigd, maar er bestaan wel nog groeikansen. In Duitsland en Japan, waar Compass nog niet zo sterk aanwezig is, doen relatief weinig bedrijven en administraties een beroep op externe cateringpartners. Voor de scholen en gezondheidsinstellingen (geen makkelijke markt door strenge hygiëne-eisen) bedraagt het uitbestedingspercentage wereldwijd slechts 30 % (t.o.v. 74 % voor bedrijven en administraties).

Risico en vooruitzichten
· We hebben Compass een risicograad van 3 toegekend, wat toch wel heel voorzichtig is. Op die manier houden we rekening met vermeende onregelmatigheden bij de toekenning van een contract met de VN, dat hoe dan ook maar 0,5 % van de omzet vertegenwoordigt.
· De groep is resoluut een nieuwe weg ingeslagen, met een nieuwe sterke man aan het roer.
· In het eerste semester van het boekjaar 2005/06 (einde boekjaar op 30/09) viel de rentabiliteit lichtjes terug, maar het tweede semester dient zich beter aan. In het UK zal de bedrijfsmarge wellicht verbeteren en in de rest van de wereld moet ze stabiel blijven. De groep wil ook werk maken van kostenbesparingen (2,4 pence per aandeel) en van grotere kasvoorraden, en moet volgens ons in staat zijn om de daad bij het woord te voegen.
· We tippen op een winst per aandeel van 14,3 pence voor 2005/06 en van 15,7 pence voor 2006/07. Het dividend biedt momenteel een brutorendement van ±4 %, wat voor Belgische beleggers neerkomt op zowat 3 % netto.

Deel dit artikel