Analyse
ING 12 jaar geleden - maandag 15 mei 2006

De goede resultaten volgen elkaar op en aangezien de vooruitzichten goed blijven, kan de Nederlandse bankgroep louter via interne groei groot worden.

We verlagen de risicograad

De goede resultaten volgen elkaar op en aangezien de vooruitzichten goed blijven, kan de Nederlandse bankgroep louter via interne groei groot worden. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Met 0,93 EUR per aandeel lag de winst in het eerste kwartaal slechts 4,1 % hoger dan een jaar geleden, maar als we de meerwaarden buiten beschouwing laten, komen we aan een stijging van 28,7 %. Een zeer mooi resultaat dat met name te danken is aan de drie groeipolen van de groep : de onlinebank ING Direct, pensioensparen (vooral in de VS) en levensverzekeringen in Azië. In Nederland slaagde ING erin om de kosten terug te dringen en steeg het volume toegestane vastgoedkredieten. En ten slotte kon de groep opnieuw voorzieningen terugnemen. De provisies zullen allicht niet oneindig op het huidige lage peil kunnen blijven, maar ING heeft alle troeven in handen om zijn rendabiliteit op eigen krachten (zonder overnames) te verbeteren. De groep maakte overigens korte metten met de geruchten rond een overname van Dexia. Deze operatie zou ING weliswaar toelaten om zijn retailbankpoot in België te verstevigen, maar de synergieën zouden beperkt blijven. De kernactiviteit van Dexia is immers de openbare financiering, een niche waarin ING nauwelijks aanwezig is. We zien de toekomst rooskleurig in en rekenen voor 2006 en 2007 op resp. 3,46 en 3,59 EUR winst per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 31,97 EUR

 

Deel dit artikel