Analyse
Systemat 11 jaar geleden - vrijdag 14 april 2006

Het duurt te lang voor de heroriëntering op de dienstverlening aan kmo’s haar deugdelijkheid bewijst.

Wordt 2006 opnieuw een tegenvaller ?

Het duurt te lang voor de heroriëntering op de dienstverlening aan kmo’s haar deugdelijkheid bewijst. Het aandeel blijft echter correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Met 0,65 EUR per aandeel viel het verlies over 2005 zwaarder uit dan verwacht (wij rekenden op een verlies van 0,40 EUR). Wij denken nog altijd dat Systemat na 4 verlieslatende jaren in 2006 weer met positieve resultaten zal kunnen uitpakken (chronisch verlieslatende activiteiten werden afgestoten, de omvang van de groep is meer in overeenstemming met haar markt…), maar terwijl het management een winst van 0,41 EUR per aandeel in het vooruitzicht stelt, rekenen wij op maximum 0,27 EUR. Ten eerste omdat de marktomstandigheden verre van gunstig zijn (concurrentie zet prijzen hardware sterk onder druk) en ten tweede omdat de strategische heroriëntering op de kmo-markt nog geen overtuigende vruchten afwerpt. Zo is de verkoop in België/Luxemburg, de zone waarop de groep zich heeft teruggeplooid, in 2005 niet toegenomen. Uiteindelijk zijn het enkel de waarde van de gebouwen (ongeveer 4,90 EUR per aandeel) en de stevige balans (zeer weinig schulden) die ons het risico doen nemen om het aandeel nog in portefeuille te houden in de hoop dat uiteindelijk zal blijken dat de strategie die de laatste jaren uitgewerkt werd succes heeft.

Koers op het moment van de analyse : 5,42 EUR

Belgisch leverancier van informaticaoplossingen voor het bedrijfsleven. Plooide zich terug op zijn Belgisch-Luxemburgse thuismarkt.

Deel dit artikel