Analyse
Arinso 11 jaar geleden - vrijdag 7 april 2006

In het licht van de geplande investeringen beschikt Arinso over te veel cash. De aandeelhouders krijgen 2 EUR per aandeel terugbetaald.

Vermindert kapitaal met 2 EUR per aandeel

In het licht van de geplande investeringen beschikt Arinso over te veel cash. De aandeelhouders krijgen 2 EUR per aandeel terugbetaald. Na de forse stijging (+76 % de laatste 12 maanden) is het aandeel duur.
VERKOPEN.

Arinso zit op een berg cash (4,46 EUR per aandeel eind 2005). Aangezien er geen grote overnames in het verschiet liggen, heeft de groep beslist om, waarschijnlijk in juli, 2 EUR per aandeel terug te betalen. Dan blijven er nog voldoende middelen over voor de zware investeringen die nodig zijn om de bestaande outsourcingcontracten uit te voeren en om deze activiteit verder uit te bouwen. Outsourcing (volledige uitbesteding van niet-strategisch humanresourcestaken) is ontegenzeglijk de speerpunt van de groeistrategie : deze activiteit genereert nu 1/3 van de omzet (rond de eeuwwisseling amper 10 %) en zorgt voor regelmatige inkomsten (contracten van 5 à 7 jaar), ongetwijfeld een troef voor een bedrijf dat informaticadiensten levert. Arinso deed op dit domein recent overigens twee kleine overnames (een in het UK en een in België) om zijn gamma te verruimen. De komende maanden worden nog nieuwe outsourcingcontracten verwacht en de winstgroei zal de volgende jaren ongetwijfeld meer dan behoorlijk zijn. Voor 2006 en 2007 ramen we de winst per aandeel op 0,93 (+15 %) en 1,11 EUR (+22 %). Maar de koers houdt er al rekening mee.

Koers op het moment van de analyse : 19,45 EUR

Arinso is een Belgisch informaticabedrijf dat actief is in 25 landen en dat beheerssystemen ontwerpt, installeert en beheert rond human resources.

Deel dit artikel