Analyse
Telecom Italia 12 jaar geleden - vrijdag 31 maart 2006

De Italiaanse telefoonoperator heeft zijn groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar neerwaarts bijgestel, maar kondigde wel een dividendverhoging aan.

Groeivooruitzichten bijgesteld

De Italiaanse telefoonoperator heeft zijn groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar neerwaarts bijgestel, maar kondigde wel een dividendverhoging aan. Het dividendrendement bedraagt daarmee 5,8 % bruto. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Dat Telecom Italia (TI) over 2005 met een winstgroei van 17 % kon uitpakken (0,14 EUR per aandeel) was enkel te danken aan de daling van belastingen en van de financiële lasten. De bedrijfswinst stagneerde immers, hoewel de omzet met 3,8 % toenam (vooral dankzij de mobiele telefonie in Brazilië). Oorzaak van de lagere rendabiliteit waren de van overheidswege opgelegde tariefdalingen en de hogere marketinguitgaven in Italië, waar de concurrentie zowel in de vaste als in de mobiele telefonie blijft toenemen. Het hoeft dan ook geen verwondering dat TI zijn verwachtingen teruggeschroefd heeft. De groep mikt nu voor dit en volgend jaar op een groei van omzet en bedrijfswinst van 3 à 4 % (voorheen resp. 4 à 6 % en 6 à 8 %), Gezien de beterschap in de Italiaanse mobilofonie in het vierde kwartaal en de geplande besparingen lijkt ons dat perfect haalbaar. Wij ramen de winst per aandeel voor 2006 en 2007 op 0,16 en 0,17 EUR. Goed nieuws : het dividend wordt met 28 % opgetrokken tot 0,14 EUR. Keerzijde van de medaille : de schulden zullen allicht minder snel kunnen afgebouwd worden.

Koers op het moment van de analyse : 2,43 EUR

Telecom Italis is de grootste telecomoperator van Italië (vast en mobiel), 10,5 % van de omzet komt uit het buitenland, vooral via TIM Brasil Group (tweede mobiele operator van Brazilië).

Deel dit artikel