Analyse
Elia 12 jaar geleden - vrijdag 24 maart 2006

Volgens ons zal de groep erin slagen om de komende jaren zijn dividend op het huidige peil te behouden.

Resultaten 2005 zonder verrassingen

Volgens ons zal de groep erin slagen om de komende jaren zijn dividend op het huidige peil te behouden. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Dat de winst per aandeel over 2005 (1,60 EUR) van onze ramingen afweek, is enkel te wijten aan de toepassing van de IFRS-normen. Passen we de Belgische normen toe, dan komen we aan 1,41 EUR. Welnu, op dit cijfer is het dat de energieregulator CREG zich baseert om de transporttarieven die Elia mag aanrekenen vast te leggen. Die tarieven worden zo berekend dat ze een “billijke vergoeding” van de activa en van het eigen vermogen vormen. Ondanks de verrassend sterke (door de CREG bepaalde en door Elia betwiste) daling van de waarde van de activa verwachten we dat de winst per aandeel en het dividend dit jaar op hetzelfde peil zullen blijven. Daarna is de situatie minder duidelijk. Enerzijds is een winstdaling mogelijk omdat de vergoeding o.m. gebaseerd is op het rendement van OLO’s van twee jaar voordien. Anderzijds zal de nieuwe wet op de elektriciteit die in principe vanaf 2007 van toepassing is, volgens ons gunstiger zijn voor de groep, al was het maar omdat de tarieven voor 4 jaar vastgelegd worden. Nu wordt elke productiviteitswinst na een jaar teniet gedaan omdat de CREG zich op de nieuwe resultaten baseert. Volgens ons zal Elia erin slagen om het dividend op het huidige peil (0,9525 EUR) te houden.

Koers op het moment van de analyse : 31,11 EUR

Deel dit artikel