Analyse
Sodexho 11 jaar geleden - maandag 23 januari 2006

De Franse groep lijkt er eindelijk in te slagen haar doelstellingen te halen.

Groeiherstel zet in

De Franse groep lijkt er eindelijk in te slagen haar doelstellingen te halen. Maar dat is al in de koers verrekend. Duur aandeel.
VERKOPEN.

De omzet over het eerste kwartaal (afsluiting op 31/08) noteert 8,7 % hoger. In de catering deed de sector “gezondheid” (ziekenhuizen, bejaardentehuizen) het goed, en de afdeling dienstencheques moest daar trouwens niet voor onder doen. De interne omzetgroei over het kwartaal bereikte 5,1 % en overschrijdt lichtjes de voor het jaar gestelde doelstelling (4,5 tot 5 %). Dat zou kunnen betekenen dat het op middellange termijn gestelde doel van 7 % sneller zal worden gehaald dan voorzien, en dat Sodexho opnieuw een groeipeil zal halen dat vergelijkbaar is met dat van de concurrenten. Qua bedrijfsresultaat 2005/06 voorspelt Sodexho een stijging van 5 tot 6 % (zonder wisselkoerseffect) maar wordt geen doel op middellange termijn vastgesteld. Wij zien het optimistischer in dan vroeger. In het Verenigd Koninkrijk trekt de omzet weer aan, wat blijkbaar aangeeft dat de herstructurering sneller dan verwacht ten einde loopt. Door de huidige dynamiek die van de afdeling dienstencheques (de meest rendabele) uitgaat, moet deze in staat zijn haar deel in het bedrijfsresultaat nog te verhogen (in 2004/05 maakt ze reeds 15 % ervan uit). Voor 2005/06 gaan we uit van een winst per aandeel van 1,83 EUR, en voor 2006/07 mikken we op 2,10 EUR.

Koers op het  moment van de analyse : 36,93 EUR

De Franse groep Sodexho is wereldnummer twee voor collectieve restauratie en levert ook diensten aan bedrijven (maaltijdcheques …).

Deel dit artikel