Analyse
Cap gemini 11 jaar geleden - vrijdag 13 januari 2006

De situatie is gevoelig aan het verbeteren, maar de beurs is overdreven optimistisch.

Beleggers te euforisch

De situatie is gevoelig aan het verbeteren, maar de beurs is overdreven optimistisch. Er is nog heel wat werk aan de winkel.
Duur aandeel.
VERKOPEN.

Na drie verlieslatende jaren, moet Cap gemini voor 2005 opnieuw met winst kunnen uitpakken. De omzet zou vorig jaar met meer dan 10 % gestegen zijn, dankzij de goede prestatie van de divisie uitbesteding van informatica-activiteiten, met name in Europa, en dankzij het beginnend herstel in de VS.
In 2006 zouden de marges moeten toenemen : er is een herstelplan aangekondigd dat o.m. voorziet in de verhuizing van een deel van de productie naar lagelonenlanden (India, Oost-Europa). Bovendien wordt een heropleving verwacht voor de afdeling advisering die 16 % van de omzet genereert en waar de marges nog een ruim haussepotentieel hebben. Voor het boekjaar 2005 rekenen we op 0,83 EUR winst per aandeel en voor 2006 op 1,13 EUR.
Euforie is hier echter niet op zijn plaats. Voor 2006 mag er dan een stijging van de marges verwacht worden, men mag niet vergeten dat de groep van een erg laag rendabiliteitsniveau komt. Bovendien lijken de plannen om de productie uit te besteden ons nog niet ver genoeg te gaan. En ten slotte is de groei van de omzet te afhankelijk van enkele grote, weinig winstgevende contracten.

Koers op het moment van de analyse : 37,88 EUR

Cap gemini is een Franse groep die haar klanten diverse diensten aanbiedt :  consultancy, uitbesteding van informatica-activiteiten…

Deel dit artikel