Analyse
Exmar 12 jaar geleden - zaterdag 24 december 2005

Dankzij heel wat meerwaarden stevent het boekjaar 2005 af op een recordwinst.

Met LNG de toekomst tegemoet

Dankzij heel wat meerwaarden stevent het boekjaar 2005 af op een recordwinst. De vooruitzichten op lange termijn zijn veelbelovend, maar het aandeel blijft duur.
VERKOPEN.

Het stilliggen van de LNG-tanker Excalibur begin dit jaar zal de winst per aandeel 1,92 EUR lager doen uitkomen. Toch verwachten we nog een heel mooie winst van ±9 EUR per aandeel voor 2005. En zelfs als we geen rekening houden met meerwaarden op de verkoop van schepen en met de herwaardering van dekkings-instrumenten (wisselkoersen en rente), ging de rendabiliteit erop vooruit. Die trend moet zich ook in 2006 kunnen doorzetten, want de vraag naar LPG blijft groot en ondanks de komst van nieuwe schepen zullen de vrachtprijzen wellicht hoog blijven. Voor LNG zal de inactiviteit van de Excalibur nog wel op de resultaten wegen, maar in mindere mate. Sinds juni is het schip weer actief, weliswaar tegen een tarief dat de onderhoudskosten niet volledig dekt. Toch wordt LNG dé groeimotor voor Exmar in de komende jaren. Het transport per schip is goedkoper dan via pijpleidingen (voor grote afstanden) en het aandeel van LNG op de wereldgasmarkt zal tegen 2020 wellicht stijgen tot 20 % (t.o.v. 6 % nu). Vandaag kampt de sector nog met een tekort aan kustterminals voor het vloeibaar maken en hervergassen van LNG. Voor 2006 mikken we op een winst van 4 EUR per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 81,95 EUR

Exmar is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in maritieme gastransporten (LPG, LNG,…).

Deel dit artikel