Analyse
General Motors 11 jaar geleden - maandag 28 november 2005

De Amerikaanse constructeur heeft het moeilijk : wat zijn de gevolgen voor uw beleggingen ?

Met 8 merken (o.a. Opel, Saab, Cadillac en Chevrolet) is GM de grootste autoconstructeur ter wereld. De voorbije maanden waren er heel wat alarmerende berichten, maar het ergste lijkt achter de rug.
GM heeft het moeilijk : wat zijn de gevolgen voor uw beleggingen ?

De laatste jaren ging het met GM van kwaad naar erger. Het bedrijf torst een groot deel van kosten van de gezondheidszorg voor zijn werknemers (1 500 USD per auto). Het gamma is aan vernieuwing toe, en door het zwakke klimaat in de sector moet GM forse kortingen geven om zijn productie verkocht te krijgen. De laatste maanden kwam er nog meer slecht nieuws : onzekerheid over de boekhouding, geruchten over een faillissement en onduidelijkheid over de reikwijdte van de herstructurering.

Boekhoudkundige vragen
Door een boekhoudkundige fout heeft GM de resultaten voor 2001 drie- tot vierhonderd miljoen dollar te rooskleurig voorgesteld (± 50 % van de winst voor dat jaar). De zaak wordt onderzocht en misschien moeten ook de resultaten voor volgende boekjaren gecorrigeerd worden. Wat moeten we hiervan denken ?
Dit baart ons nu niet al te veel zorgen. Voor de toekomst van GM zijn de resultaten uit het verleden minder belangrijk dan de huidige herstructerering. En die wordt niet in vraag gesteld.

Delphi
Ex-dochterbedrijf Delphi – nog altijd een belangrijke toeleverancier van onderdelen – is bankroet. Om te kunnen voortbestaan, onderhandelt Delphi met de vakbonden over looninlevering, maar het gevaar voor een staking is reëel. Wat kunnen de gevolgen zijn voor GM ?
Een langdurige staking bij Delphi kan de bevoorrading van GM onderbreken en de lancering van nieuwe modellen vertragen. Als de productie moet worden stilgelegd, zal GM op een paar maanden tijd door zijn cash heen zijn en stevent het af op een faillissement. Maar zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. De vakbonden bij Delphi zijn immers dezelfde als bij GM, en weten maar al te goed dat ze door het hard te spelen bij Delphi de situatie van de GM-werknemers in gevaar brengen.

Reddingsoperatie…
GM lanceerde een herstructurerings-plan dat tegen eind 2006 een besparing moet opleveren van 7 miljard dollar. Het plan voorziet in de sluiting van 9 fabrieken en het schrappen van 30 000 banen. GM kampt met overproductie en wil tegen 2008 jaarlijks 1 miljoen auto's minder produceren. Door in te krimpen hoopt het bedrijf een capaciteitsbenutting van 100 % te bereiken, tegen 85 % nu. Dat moet het mogelijk maken om de financiële situatie te verbeteren en met minder korting te verkopen. De herstructurering is veelbelovend, maar de kosten worden nog dit jaar in de boeken opgenomen en zullen zwaar doorwegen op het resultaat. Anderzijds is GM wel van plan om een deel van GMAC (autofinanciering, hypothecaire kredieten) te verkopen.

…niet ingrijpend genoeg ?
GM schiet dus eindelijk in actie, maar nog niet ingrijpend genoeg. Voor verschillende merken zal het marktaandeel nog verder teruglopen en ook de gezondheidskosten zullen nog stijgen. Naar onze mening had het bedrijf dan ook nog een stap verder kunnen gaan door nog meer fabrieken te sluiten en één of meer van zijn merken op te offeren (sommige beconcurreren elkaar). Ook een nieuwe directie was wellicht een goede zaak geweest.
Toch denken we dat GM de ernst van de situatie beseft en dat het zijn maatregelen nog zal versterken.

De klant zal oordelen
Om weer rendabel te worden, volstaat het niet om de kosten terug te dringen, ook de verkoop moet de hoogte in. De directie verwacht veel van een aantal nieuwe modellen voor 2006 die goed werden onthaald door de gespecialiseerde pers. Het blijft evenwel afwachten of die ook zullen aanslaan bij het grote publiek.

Aandelen GM : alleen voor speculanten
GM doet wat het moet doen om op korte termijn een faillissement af te wenden. Van de aangekondigde besparingen (12 USD per aandeel) zal echter slechts 25 % het resultaat beïnvloeden (de rest gaat naar kortingen en belastingen). Zelfs als GM in 2006 nog verlieslatend is en er geen dividend wordt uitgekeerd in 2006 en 2007, blijft het aandeel goedkoop.
We raden echter alleen speculanten met stalen zenuwen aan om te kopen.

Koers op het moment van de analyse : 22,86 USD

Obligaties GMAC : kijk naar de looptijd
We hebben u in het verleden obligaties aangeraden van GMAC. De koers is gedaald doordat GMAC sterk afhankelijk is van de situatie bij GM (autofinanciering). Toch lijkt er beterschap in zicht. Als GMAC gedeeltelijk wordt overgenomen door een financiële instelling, kan het nieuwe markten aanboren en minder afhankelijk worden van de autoverkoop. De toekomst blijft onzeker (als een staking bij Delphi leidt tot een verkoopsdaling bij GM, zullen ook de activiteiten van GMAC terugvallen en zal een overname vertraging oplopen), maar het gevaar voor een bankroet op korte termijn neemt af.
Als u obligaties bezit met einddatum over 5 tot 6 maanden, mag u ze houden. Als de vervaldag verder af is en u het risico wilt beperken, verkoopt u beter (huidige koers : tussen 90 en 94 %).

Deel dit artikel