Analyse
BOC 12 jaar geleden - maandag 17 oktober 2005

De sector van de industriële gassen zit in de lift. Onder de loep, een Britse groep die uitstekend geplaatst is om daarvan te profiteren.

De sector van de industriële gassen zit in de lift en de Britse groep is uitstekend geplaatst om daarvan te profiteren, niet in het minst dankzij de investeringen die ze de laatste jaren in Azië deed. BOC wordt ook regelmatig genoemd als mogelijke overnameprooi.
Het aandeel is goedkoop.
KOPEN.

Activiteiten
De groep BOC is opgebouwd rond twee sleutelactiviteiten : Process Gas Solutions (PGS) en Industrial&Special Products (ISP), die samen 68 % van de omzet en 82 % van de bedrijfswinst genereren. Beide divisies realiseren een vrij hoge bedrijfsmarge (14,3 en 16,7 % over de laatste 12 maanden).
PGS levert op basis van geïndexeerde langetermijncontracten speciale gassen (zuurstof, waterstof, helium, argon, xenon…) aan de zware industrie (petroleum, chemie, staal…).
ISP levert aan een massa kleinere afnemers van zeer uiteenlopende aard (hospitalen, labo’s, lassers, onafhankelijke verdelers…). Naast deze 2 hoofdactiviteiten, levert BOC Edwards (17,5 % van de omzet) extra zuivere lucht aan de elektronica-industrie, terwijl dochter GIST zich toelegt op de uitbouw van het distributienetwerk.

Zware investeringen
In de gasbusiness zijn de transportkosten een doorslaggevende factor. Het gas wordt ofwel via een pijplijn ofwel in flesvorm tot bij de klanten gebracht. Maar het aanleggen van kilometerslange pijplijnen of het vervoer van zware gasflessen over lange afstanden zijn dure aangelegenheden. Daarom decentraliseert BOC de productie en brengt ze dichter naar haar klanten. Op strategische plaatsen worden gasfabrieken gebouwd van waaruit zo veel mogelijk klanten via een pijpleiding of via de weg kunnen bereikt worden. Hoe meer nieuwe klanten op dit wijdvertakte distributienetwerk kunnen aangesloten worden, hoe beter de investeringen renderen. Op dit vlak kan BOC overigens een mooi rapport voorleggen : het rendement op het geïnvesteerde kapitaal, een zeer belangrijk element om de prestatie van een industriële onderneming te meten, bedraagt 15,4 %, terwijl de groep op 14,5 % mikte.

Groei in Azië en in waterstof
Aangelokt door de industriële ontwikkeling in Azië heeft BOC de laatste jaren niet minder dan 30 % van zijn investeringsbudget in deze regio geconcentreerd. De Britse groep is nu nummer 1 in China (en in nog 7 andere Aziatische landen) en nummer 2 in India. De eerste negen maanden van het lopende boekjaar was de regio Azië/Stille Zuidzee goed voor 32 % van de omzet van de groep en voor 39 % van de bedrijfswinst.
Wat de producten betreft, is waterstof de belangrijkste groeipool. De groep, de tweede grootste producent ter wereld, zag de verkoop ervan de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 30 % per jaar toenemen en dat zou de komende jaren zo blijven. Waterstof wordt veel gebruikt in de chemie en in de olieraffinage (vermindert het zwavelgehalte van brandstoffen). Bovendien wordt waterstof, met de huidige hoge olieprijs en de opwarming van het klimaat, misschien de brandstof van de toekomst.

Financieel gezond
Ondanks de investeringen van de laatste jaren kan BOC bogen op een gezonde financiële structuur. Om een deel van haar investeringen zelf te kunnen financieren, heeft de groep recent immers een aantal weinig strategische activa verkocht : gasflessen in de VS, de participatie in een onderneming die een 60-tal hospitalen in Zuid-Afrika beheert, de activiteit in Thailand wegens de te trage liberalisering van de markt. Met een schulgraad (schulden/eigen middelen) van slechts 41,6 % heeft de groep ruimte genoeg om nieuwe investeringen desnoods met schulden te financieren.

Niet alles rozengeur en maneschijn
· De afdeling BOC Edwards kampt met een chronisch lage rendabiliteit. De laatste 12 maanden bedroeg de bedrijfsmarge slechts 4,6 %. Daarom werd er onlangs een herstelplan in de steigers gezet. Maar de 1 pence per aandeel die daarmee dit en volgend jaar zal bespaard worden zal niet volstaan om de bedrijfsmarge echt op te krikken. Volgens ons zal BOC het hierbij echter niet laten.
· Er lopen tegen BOC verschillende processen i.v.m. een lasstaaf in mangaan waarvan de rook de ziekte van Parkinson zou veroorzaken. Maar  volgens een recente studie in een medisch blad zou er tussen beide geen rechtstreeks verband bestaan. Bovendien is BOC tegen dergelijke risico’s verzekerd en werd de staaf in 2003 uit de handel genomen, zodat er geen nieuwe processen te verwachten zijn.

Advies
Volgens ons zal BOC erin slagen dochter Edwards op het juiste spoor te zetten en zal de financiële impact van de lopende processen beperkt blijven. Voor het boekjaar 2004/05 dat op 30/09 afgesloten wordt, ramen we de winst per aandeel op 65 pence. Voor 2005/06 tippen we op 71 pence. Het aandeel is, in tegenstelling tot dat van marktleider Air Liquide (duur, verkopen), goedkoop. Bovendien wordt BOC regelmatig getipt als mogelijke overnameprooi : in 2000 was er al eens een mislukte OBA, volgens regelmatig opduikende geruchten zou BASF mogelijk interesse hebben of zit er vroeg of laat een toenadering tot de Duitse sectorgenoot Linde in.

Koers op het moment van de analyse : 1 080 pence

Deel dit artikel