Analyse
Autosector in Europa 12 jaar geleden - maandag 10 oktober 2005

De Europese autofabrikanten onder de loep.

Op het recente autosalon van Frankfurt bevestigden de Europese constructeurs nogmaals dat ze op korte termijn niet op een vriendelijker klimaat in de sector rekenen. De concurrentie zal hard blijven. Sommige groepen zoals Volkswagen, Opel (groep General Motors) en Mercedes (DaimlerChrysler) zitten bovendien nog altijd met de gevolgen van strategische vergissingen uit het verleden. Beleggen in de automobielsector lijkt daarom niet bepaald aantrekkelijk, zeker niet na de recente forse klim (+27 % sinds januari, tegen +17,5 % voor de DJ Stoxx 50). Toch vinden we Volkswagen (het VZ-aandeel) en Peugeot een koopje waard.

EVOLUTIE VAN DE EUROPESE AUTOSECTOR (in %)

Het ene jaar is het andere niet en 2005 zal niet bepaald als een schitterend jaar voor de autoverkoop geboekstaafd worden.
(R) : raming

De autoverkoop in Europa
Na een archislecht jaarbegin, kwam de autoverkoop in het tweede kwartaal weer iets beter op gang dankzij de nieuwe modellen die op het publiek werden losgelaten. Daardoor werden er in eerste acht maanden van dit jaar in Europa uiteindelijk slechts 0,5 % minder nieuwe auto’s verkocht dan een jaar geleden. Eigenlijk best een behoorlijk resultaat als men de zwakke economische groei en de hoge brandstofprijzen in aanmerking neemt. Volkswagen zag zijn verkoopcijfer (in volume) in de periode januari-augustus zelfs met 4,8 % toenemen, een krachttoer die de groep behalve aan de lancering van nieuwe modellen dankt aan haar promotie-inspanningen.
De komende maanden zou het nieuwe-modelleneffect verder moeten spelen, zodat de activiteit op de Europese automarkt over heel 2005 zowat op hetzelfde peil zal liggen als in 2004. Volgend jaar zou de markt dankzij het commerciële dynamisme waarvan de autoconstructeurs blijk geven, met zo’n 1,5 à 2 % moeten kunnen groeien, ten minste als de olieprijs het niet al te bont maakt.

Kleine wagens aan de lopende band
De slappe conjunctuur die al geruime tijd de West-Europese landen teistert, zorgt ervoor dat de consumenten steeds beter op de kleintjes letten. De prijs van een wagen speelt een steeds grotere rol, en de autoconstructeur spelen daar onder druk van de de concurrentie op in door allerlei kortingen toe te staan en door voor het goedkope segment (goed voor ongeveer 5 % van de automarkt) nieuwe modellen te ontwikkelen. Om de rendabiliteitsdrempel van deze weinig winstgevende markt (bedrijfsmarge van 1 à 2 %) te verlagen, is het zaak om de kosten zo veel mogelijk te drukken. Zo zijn low budgetmodellen meestal de vrucht van een samenwerking : de kleine Logan van Renault rolt van de band in de fabrieken van de Roemeense dochter Dacia, de 107 van Peugeot, de C1 van Citroën en de Aygo van Toyota worden alledrie op dezelfde Tsjechische site geproduceerd, en sinds kort werken ook Ford en Fiat samen aan de ontwikkeling van een kleine wagen.
Ondertussen zijn er wel nieuwe kapers op de kust. Op het laatste salon van Frankfurt stelden drie Chinese autoconstructeurs een low budgetautootje voor. Gezien de gebrekkige afwerking van de wagens en het feit dat ze in Europa niet of nauwelijks over een commercieel netwerk beschikken, vormen ze niet direct een bedreiging, maar als men ziet hoe de Koreaanse en de Japanse merken zich de laatste decennia verspreid hebben, dienen deze concurrenten toch goed in het oog te worden gehouden.

De lok van Oost-Europa
Niet toevallig worden veel van deze goedkope modellen in Oost-Europa gemaakt, waar de productiekosten lager zijn dan in onze contreien. In het eerste semester steeg de autoproductie in de vroegere Oostbloklanden met 6 %, terwijl ze in de “rijke” buurlanden met 2,6 % achteruitboerde. We noemden hiervoor al enkele namen van autobouwers die een deel van hun productie naar Oost-Europa verhuisden. Aan dat lijstje kunnen we ook Opel (Europees merk van General Motors) toevoegen, dat zijn nieuwe Zafira in Polen laat bouwen. En het Koreaanse Kia heeft in Slowakije een fabriek opgestart waar wagens voor de West-Europese markt gefabriceerd worden. Doelstelling : een half miljoen verkochte auto’s tegen 2008. Op termijn moet deze (geleidelijke) overheveling van de productie naar “goedkope” landen de rendabiliteit van de automobielgroepen ten goede komen.

Fusies, neen, dankjewel !
In het feit dat Porsche zijn aandeel in het kapitaal van VW heeft opgetrokken en in de (ontkende) geruchten dat DaimlerChrysler hetzelfde van plan zou zijn, menen sommigen de aanloop naar een nieuwe fusiegolf in de autosector te herkennen. Wij geloven daar niet in. De fusieoperaties van de voorbije jaren bezorgden de “actieve” partner immers een zware kater, alle beloofde besparingen (schaalvoordelen, gemeenschappelijke onderdelen, gedeelde financiële middelen) ten spijt. Denk maar aan de problemen die Daimler in huis haalde met Chrysler, BMW met (het inmiddels weer afgestoten) Rover en recenter de participatie die General Motors nam in het noodlijdende Fiat. Zo’n megaoperatie is dan ook een complexe bedoening : verschillende of zelfs tegenstrijdige bedrijfsculturen die de besluitvorming bemoeilijken, liquiditeiten die naar de zwakke broertjes gesluisd worden ten nadele van de pronkjuwelen van de productie… Zelfs Volkswagen draagt nu nog de gevolgen van de fusies uit het verleden die de autofabriek in Wolfsburg deden uitgroeien tot een groep die er niet meer in slaagt haar viervoudig gamma (VW, Audi, Seat, Skoda) adequaat te beheren.
Renault is op dit vlak de uitzondering die de regel bevestigt. De geslaagde overname van Nissan voltrok zich geleidelijk, waarbij het Japanse merk een heel stuk autonomie gelaten werd.

Toekomst aan de groene auto ?
De hoge olieprijs maakte dat er in Frankfurt heel wat aandacht ging naar auto’s met een hybride motor (combinatie warmte- en elektrische motor). Maar voorlopig moet er voor de winstgroei geen impuls vanuit die hoek verwacht worden. Dure batterijen en elektrisch/elektronische systemen drijven de productiekosten met zo’n 3 300 à 5 700 EUR per auto op. En hoewel er met een hybride motor tot 30 % brandstof kan bespaard worden, blijft een warmtemotor goedkoper. Op langere termijn kan de groeiende populariteit van deze modellen de rendabiliteitsdrempel evenwel verlagen. Toyota is er klaar voor : de Japanse constructeur zag de verkoop in de VS van zijn Prius, auto van het jaar 2005, in september met 23 % toenemen. De concurrentie begint zich met veel vertraging te organiseren : Ford mikt tegen 2010 op een verdubbeling van zijn hybride productie, BMW, Daimler en GM hebben een samenwerkingsakkoord gesloten voor de ontwikkeling van een hybride model.

Besluit
Aangezien van fusies en van nieuwe technologieën, voorlopig dan toch, niet veel heil te verwachten valt, doen de autoconstructeurs voor de verbetering van de rendabiliteit een beroep op de beproefde recepten : verhogen van de productiviteit en de vernieuwing van het gamma. Na de hausse van de laatste maanden, houden de beurskoersen van de meeste aandelen echter al rekening met het verwachte herstel.

PEUGEOT / VOLKSWAGEN VZ

In de Europese autosector staan enkel PSA Peugeot (vet, linkerschaal) en Volkswagen VZ op ons aankooplijstje. Hun koers houdt nog geen rekening met het herstelpotentieel.

Onze adviezen
· Volkswagen (37,01 EUR voor het VZ-aandeel) lijkt vastberadener dan ooit om de strijd aan te binden met de (te) hoge productiekosten. Er zijn nieuwe maatregelen gepland, met name in de Duitse fabrieken waar de overcapaciteit de rendabiliteit zwaar onder druk zet. VW streeft er ook naar om zijn modellen beter te laten aansluiten bij de wensen van zijn klanten (betere differentiatie, vereenvoudigd aanbod…). Een lovenswaardig voornemen, dat echter pas op lange termijn effect zal sorteren. Het feit dat Porsche in het kapitaal participeert, brengt de herstructurering niet in gevaar. Goedkoop aandeel. Kopen.

· De merken van VW worden in België verdeeld door D’Ieteren (198,50 EUR). Dit aandeel zal ongetwijfeld profiteren van de vernieuwing van het gamma van Volkswagen en de groep zal er waarschijnlijk in slagen om haar marktaandeel boven de voor dit jaar vooropgestelde 19 % te tillen. Maar autoverhuurder Avis Europe waarvan D’Ieteren 59,6 % bezit, kampt nog altijd met problemen (sterke toename van de concurrentie en te trage herstructurering). Daarom verkopen we dit overigens dure aandeel.

· Peugeot (56,15 EUR) brengt in 2006 de nieuwe 207 op de markt ter vervanging van de populaire 206 die ongeveer 25 % van de omzet vertegenwoordigt. Een serieuze stimulans voor de verkoopcijfers en de rendabiliteit (hogere marges dan op de verouderde 206). Daarnaast blijft de groep de kosten terugdringen via partnerships, het gebruik van dezelfde platforms voor verschillende modellen en een meer internationale bevoorradingspolitiek. Goedkoop aandeel. Kopen.

· Fiat (7,26 EUR) heeft al drastisch in de kosten gesnoeid en mikt nu op de nieuwe Punto om de verkoop terug op gang te brengen. Voor de komende jaren zitten er nog verschillende andere modellen in de pijplijn. Maar de concurrentie zit ondertussen natuurlijk ook niet stil. De polen “vrachtwagens” en “landbouwmachines” lijken bovendien een hoogtepunt bereikt te hebben. Volgens ons zit het verwachte herstel al voor een groot deel in de koers van dit correct gewaardeerde aandeel. Houden.

· BMW (38,87 EUR) blijft de vruchten plukken van de lancering van de S1 en de S3 en vergroot zijn marktaandeel op het segment van de luxewagens. Maar in 2006 zal het ritme van de omzetgroei wellicht vertragen. Ondertussen spint deze constructeur die erg aanwezig is in de VS garen bij de recente verzwakking van de euro tegenover de dollar. De groep laat haar aandeelhouders mee profiteren van de goede gang van zaken en koopt eigen aandelen in. U mag dit correct gewaardeerde aandeel houden.

· Ondanks de lancering van de Clio III kampt Renault (77,10 EUR) met een verouderd gamma. We verwachten dat het nieuwe management begin 2006 nieuwe besparingsmaatregelen zal aankondigen. Bij dochter Nissan die een groot haar omzet in de VS realiseert, kunnen de marges onder druk komen (concurrentie). Correct gewaardeerd aandeel. Houden.

· De nieuwe voorzitter van Daimler (43,30 EUR) heeft een afvloeiingsgolf aangekondigd bij Mercedes dat lijdt onder de toenemende concurrentie en onder de gevolgen van de fusie met Chrysler. In 2006 wordt er mogelijk een aanvang gemaakt met de vereenvoudiging van de groep. Correct gewaardeerd aandeel. Houden.

Aankooptip in de VS

General Motors (28,29 USD) zag zijn verkoop in september met 24 % terugvallen. Het feit dat ex-dochter Delphi (auto-onderdelen) de boeken heeft neergelegd, zal de rekeningen van GM bovendien negatief beïnvloeden, wat de komende weken op de koers riskeert te wegen. Maar we gokken erop dat GM een akkoord bereikt met de vakbonden zodat de kosten voor de gezondheidszorgen naar beneden kunnen en de rendabiliteit verbetert. Het aandeel is goedkoop. Een gokje waard voor durvers.

Deel dit artikel