Analyse
Iris 12 jaar geleden - donderdag 29 september 2005

De Belgische groep zal de voor dit jaar vooropgestelde doelstellingen allicht overtreffen.

Stevig eerste semester

Na een uitstekend eerste semester zal Iris de voor dit jaar vooropgestelde doelstellingen allicht overtreffen.
Correct gewaardeerd aandeel. 
Houden.

Voor de tweede keer sloot Iris het eerste semester met echte winstcijfers af. De winst per aandeel steeg met 33 % tot 0,68 EUR, en dat ondanks de lichte inkrimping van de marges als gevolg van de iets grotere verkoop van hardware (scanners…), een minder rendabel product dat Iris levert als onderdeel van globale oplossingen. Een zeer goede prestatie als men bedenkt dat de onderneming zoals veel van de bedrijven die informaticadiensten leveren, het gros van haar resultaten in de tweede jaarhelft realiseert (de meeste klanten beslissen blijkbaar tegen het einde van het jaar), terwijl de personeelskosten, de zwaarste uitgavenpost, het hele jaar gelijk blijven. Zowel de bureauticaproducten (software, scannerpennen….) als de professionele oplossingen (80 % van de omzet; herkenning van formulieren, documentenbeheer…) konden mooie groeicijfers voorleggen. Wij hebben onze winstraming voor dit jaar van 1,77 naar 1,92 EUR per aandeel opgetrokken en voor 2006 van 2,14 naar 2,31 EUR. Systemen voor documentenbeheer (formulieren, facturen…) lijken steeds meer in trek, het orderboekje is goed gevuld en het in augustus overgenomen Jeeves (Belgisch informaticaconsultant) zal al vanaf dit jaar licht tot de winst bijdragen.

Koers op het moment van de analyse : 36,74 EUR

IRIS is een Belgisch informaticabedrijf; ontwikkelt systemen en levert diensten voor het scannen, beheren, archiveren en stockeren van documenten.

Deel dit artikel