Analyse
EDP 12 jaar geleden - maandag 5 september 2005

Matig halfjaarresultaat, maar goede vooruitzichten.

Heroriëntering en herstelplan

Matig halfjaarresultaat, maar goede vooruitzichten. De koers lijdt onder de twijfels rond de eenmaking van de Iberische energiemarkt en het aandeel is goedkoop. 
KOPEN.

De winst per aandeel groeide in het eerste semester wel met 10,5%, maar dat was iets minder dan we verwachtten. In Spanje (Hidrocantàbrico) steeg het bedrijfsresultaat met 75 % en in Brazilië (Energias do Brasil) met 74 %. In Portugal daarentegen daalde de operationele winst doordat de stroom die EDP in Spanje koopt duurder is geworden en doordat de groep de stijging van de brandstofprijzen pas in 2006 in haar tarieven zal kunnen doorrekenen. Het financiële resultaat kwam 32 % hoger uit (vooral wisselkoerswinst), maar de schuldenlast nam met 5 % toe door de toename van de investeringen in de uitbreiding van de capaciteit (Portugal, Spanje en Brazilië) en in het distributienet. Ondertussen gaat de groep voort met de verkoop van niet-strategische activiteiten in het kader van de vermindering van haar schulden en van de heroriëntering op haar hoofdactiviteit. EDP bereidt tevens een herstelplan voor dat nog ambitieuzer is dan het huidige dat de groep al toelaat een deel van de oorspronkelijk voor 2006 voorziene doelstellingen te bereiken. We laten onze winstverwachtingen voor dit en volgend jaar onveranderd op 0,18 en 0,19 EUR per aandeel.

 Koers op het moment van de analyse :  2,26 EUR

EDP produceert, vervoert en verdeelt elektriciteit in Portugal, maar ook in Spanje en Brazilië.

Deel dit artikel