Analyse
Kort nieuws 12 jaar geleden - maandag 1 augustus 2005

Wat is er gebeurd tussen 25 en 29 juli ? Meer nieuws over aandelen...

Koersvariaties tussen 25 en 29 juli 2005

· In de sector van het zeevaarttransport publiceerden CMB, Euronav en Exmar hun resultaten over het tweede kwartaal. Met droog bulkvervoer boekte CMB (-3,1 %; 24,5 EUR) zoals verwacht zeer goede resultaten. De vloot, die tegen zeer goede tarieven, al voor 85 % verhuurd is voor het lopende boekjaar, is nu ook al voor 2006 voor 70 % verhuurd. Maar omdat de vrachtprijzen sinds begin van dit jaar met 50 % zijn gedaald, zal de winst de komende jaren normaal gezien fors teruglopen. We herhalen ons advies : verkoop dit dure aandeel. In het gasvervoer boekte Exmar (+ 3,6 %; 64,20 EUR) in het tweede kwartaal betere resultaten dan wij hadden verwacht, maar dat was enkel te danken aan uitzonderlijke factoren. Op korte termijn blijven de perspectieven voor het vervoer van LNG vrij matig. Omdat het aandeel sinds begin dit jaar met zowat 50 % is gestegen, vinden wij het te duur. U mag verkopen.
· Bekaert (+ 3,3 %; 64,85 EUR) presteerde in de eerste jaarhelft beter dan verwacht. De winstmarges bereikten nieuwe records. De groep blijft wel voorzichtig voor de tweede jaarhelft. Houden.
· Telindus (- 0,5 %; 10,45 EUR) knoopte in de eerste jaarhelft opnieuw aan met winst. De marges zijn nog altijd erg laag maar de omzet steeg met 10,8 %. Nieuwe overnames zijn niet uitgesloten. Houden.
· Solvay (+ 1,5 %; 89 EUR) presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht. Zonder rekening te houden met uitzonderlijke factoren steeg de winst per aandeel met 57 %. Het operationele resultaat was 43 % beter. Een fraaie prestatie, die nog bewonderenswaardiger is omdat de drie divisies van de groep er met een groei met dubbele cijfers toe bijdroegen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.
· Nieuwe geruchten over een nakende beursintroductie van de Vlaamse telecomoperator Telenet deden de koers van aandeelhouder GIMV (+ 4,0 %; 40, 11 EUR) opveren. Nu de onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde teruggevallen is tot zo’n 5% zijn we geen koper meer. Houden.
· Texas Instruments (+3,3 %; 31,76 USD) beleefde een zorgeloos tweede kwartaal en boekte een grotere winst per aandeel dan was verwacht. Op vergelijkbare basis steeg die winst met 28 %.  De rendabiliteit is duidelijk verbeterd en voor het derde kwartaal heerst volop optimisme. Bovendien ligt het kwartaaldividend 20 % hoger. U mag dit correct gewaardeerde aandeel houden. 
· France Télécom (FT; + 6,8 %; 25,47 EUR) verwerft 80 % van Amena, de derde grootste mobiele operator in Spanje. Rekening houdend met de mogelijke synergieën en de impact op de winst op korte termijn is de betaalde prijs schappelijk te noemen.  Bovendien blijft de verhoging van de schuldgraad voor FT  beperkt, aangezien de groep de helft van het betaalde bedrag financiert met een kapitaalverhoging. FT boekte trouwens een sterk halfjaarresultaat met een hogere omzetgroei in het tweede kwartaal (+3,6% op vergelijkbare basis) en een verbeterde rendabiliteit. U mag dit correct gewaardeerde aandeel houden.  
· Bij Telefónica (+ 2,2%; 13,89 EUR) steeg de halfjaarwinst met 25 %. Vooral in mobiele telefonie presteerde het bedrijf sterk. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.
· Deutsche Bank (+0,9% ; 71,55 EUR) kondigde voor 2005 een forse dividendstijging aan en een nieuw programma om eigen aandelen in te kopen. De bank blijft ook uitkijken naar mogelijke overnames. Het aandeel is goedkoop. U mag kopen.
· Teleurstellende resultaten bij  Siemens (-3,3% ; 63,55 EUR). De divisie « draagbare telefoons » die op het punt staat verkocht te worden en de divisie « informaticadiensten » hebben de rendabiliteit weer ondermijnd. Er worden nieuwe herstructureringskosten verwacht. Het aandeel is duur. Verkopen. 
· Fiat (6,98 EUR) ging 2,5 % hoger nadat het over het tweede kwartaal een veel lager verlies bekend maakte dan verwacht. Dat de verliezen in de autodivisie fors werden teruggeschroefd geeft aan dat de herstructurering vooruitgang boekt. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden.  
· ENI (+2,4% ;  23,43 EUR): boekte in het tweede kwartaal 39 % meer winst per aandeel. Dat is het gevolg van de dure olie en van het feit dat de productie van koolwaterstof met 6,4 % steeg. Sinds ons aankoopadvies van maart is de koers fel gestegen. We veranderen het advies : niet meer kopen, maar houden.
· U mag  Vedior (- 2,8 %; 12,40 EUR) houden. De aandelenkoers van dit gespecialiseerde uitzendkantoor is correct gewaardeerd. De verkoopcijfers vielen in het tweede trimester weliswaar sterker terug dan we hadden verwacht, maar de toename van de rendabiliteit kon voor de nodige compensatie zorgen.
· Reed Elsevier (- 0,6 %; 11,23 EUR) publiceerde halfjaarresultaten die overeenstemden met de verwachtingen. Wij hadden nog iets beter verwacht, maar de groep bleef bij haar doelstellingen voor 2005. We vrezen nog steeds dat de groep wat te optimistisch is voor de komende boekjaren, maar gezien het huidige koerspeil is het aandeel correct gewaardeerd. Met het oog op de verwachte zeer sterke tweede jaarhelft mag u het aandeel houden.
· Saint-Gobain (+2,4 %; 49,55 EUR) boekte tijdens de eerste jaarhelft een omzet- en winststijging van respectievelijk 7 % en 13,9 %. Deze resultaten zijn goed maar het aandeel is duur en we zijn niet bijster enthousiast over de plannen om BPB over te nemen omdat de prijs te hoog is en er te weinig synergieën zijn. Verkopen.

Deel dit artikel