Analyse
Onder de loep : Volkswagen 13 jaar geleden - vrijdag 17 juni 2005

De Duitse autoconstructeur heeft enkele magere jaren achter de rug maar is nu gestart met een veelbelovende herstructurering.

Koers op het moment van de analyse : 28,00 EUR

Het was weinig opbeurend nieuws waarmee Volkswagen het nieuws haalde : er worden andermaal banen geschrapt. Een pijnlijke, maar voor de toekomst van het bedrijf wellicht noodzakelijke maatregel. De autoconstructeur is al sinds de eeuwwisseling op de sukkel, maar met de komst van de nieuwe directie is er hoop op een winstherstel. Dat zit o.i. nog niet in de koers.
 U mag dit goedkope aandeel kopen.

Productie van VW
In 2004 produceerde VW 4,8 miljoen voertuigen, verdeeld over 4 grote merken  : VW, AUDI, SEAT en SKODA (plus Bentley, Bugatti en Lamborghini).

VW wereldwijd
OMZETVERDELING IN 2004
· 72 % in Europa
· 15 % in Noord-Amerika
· 6,8 % in Azië
· 6,2 % in Zuid-Amerika
BELANGRIJKSTE MARKTEN NAAR VERKOCHTE VOLUMES
· 19 % in Duitsland
· 13 % in China
· 7,1 % in Brazilië 
· 6,8 % in het UK
· 6,6 % in de VS
PALMARES
· Nummer 4 op wereldvlak
· Nummer 1 in Europa en in China

De bocht gemist
· Op het einde van de jaren 90 investeerde VW zwaar in het ultraluxueuze segment : overname van Bentley en Bugatti, productie van de Phaeton, de Touareg… De investeringen bleken niet rendabel, gingen ten koste van de modellen die aan de basis lagen van het succes van VW (de Golf, hét pronkjuweel van de groep, moest 6 jaar op een nieuwe look wachten) en deden VW beloftevolle nieuwe markten uit het oog verliezen (terreinwagens, compacte gezinswagens…). Renault, BMW en Mercedes aarzelden niet om die hiaat op te vullen. VW moest zijn koopprijzen verlagen.
· Ondanks de hoge arbeidslonen en de zware overcapaciteit in Duitsland, werkte VW geen echt herstructureringsplan uit.
· Gevolg : tussen 2001 en 2004 viel de winst per aandeel pijlsnel terug (van 7,70 tot 1,70 EUR) en smolt de bedrijfsmarge weg (van 6,2 naar 1,8 %). Bovendien maakte VW meer geld op dan de activiteiten genereerden, waardoor de groep problemen kreeg met de autofinanciering van haar groei.

Een nieuwe start
In 2004 lanceerde de nieuwe directie het plan ForMotion (terugdringen productiekosten, verbeteren werkmethodes, snoeien in lanceerkosten) dat in twee jaar tijd een besparing van 5 EUR per aandeel moet opleveren (na belastingen en vóór kortingen aan de klanten), een doelstelling die ruimschoots zal gehaald worden. Er werd ook een sociaal akkoord bereikt waardoor de loonkosten in 2005 en 2006 kunnen dalen (goed voor een besparing van 1,70 EUR per aandeel). Voorts wordt het investeringsbudget teruggeschroefd, worden de uitrustingen (airco, navigatiesysteem…) beter gestroomlijnd (minder versies die in meer modellen kunnen ingebouwd worden) en moeten de productielijnen flexibeler worden. En ten slotte werd het gamma grondig herzien : modellen die geen succes kennen, worden niet meer gemaakt en binnen het viervoudige gamma (zie figuur 1) komt er een beter onderscheid tussen de modellen.

Hoger toerental
· Dat het VW ernst is, blijkt uit het feit dat de uitvoering van het herstelplan is toevertrouwd aan de man die Chrysler weer op de rails zette. Tevens werd een nieuwe besparingsronde aangekondigd die het mogelijk moet maken de kosten in de periode 2006-08 met ±7 EUR per aandeel terug te dringen.
· Het feit dat de deelstaat Nedersaksen aandeelhouder is en de macht van de vakbonden verhinderen evenwel ingrijpender maatregelen zoals de sluiting van overtollige productielijnen.

VW schakelt over
VW begint de vruchten te plukken van de vernieuwing van
het gamma, met als belangrijkste model de recent uitgebrachte Passat. In de VS rekent de groep op de volledig in Mexico geproduceerde Jetta (lage kosten) om de verliezen in 2005 te verminderen en in 2006 weg te werken. Ook in Zuid-Amerika en in China (waar besparingen gepland zijn) moeten de zaken beter draaien. Wat de rendabiliteit betreft, verwachten we de komende jaren een serieuze sprong voorwaarts dankzij de stijging van de productie in Europa en de vermindering van de kosten, de stabilisering (en daarna de daling) van de grondstoffenprijzen en de verwachte verzwakking van de euro (VW verkoopt veel in de VS, maar de productiekosten zijn veelal in euro). Mocht de gemiddelde koers van de euro in 2006 bijvoorbeeld 1,15 USD bedragen, dan zou dat VW ±7 EUR per aandeel winst opleveren.

Beleggers, spring op de wagen
Het resultaat over het eerste kwartaal bewijst de doeltreffendheid van de herstructurering, maar de beleggers lijken nog niet overtuigd. Dat kan snel veranderen bij goed nieuws : nieuwe besparingsmaatregelen (verwacht tegen november), een (zeer) goed tweede kwartaal, de eventuele verkoop van de participatie in Scania (vrachtwagens) en een mogelijk uitzonderlijk dividend.

 U mag het preferente aandeel (VZ) kopen dat recht geeft op een hoger dividend en dat in Brussel en in Frankfurt noteert. We ramen de winst per aandeel voor dit jaar op 2,30 EUR (rekening houdend met IFRS-normen). Voor 2006 en 2007 tippen we op 4,00 en 5,00 EUR. De koers houdt nog geen rekening met het herstel van de rendabiliteit. Kopen.

Deel dit artikel