Analyse
Elia 13 jaar geleden - donderdag 9 juni 2005
De Belgische netwerkbeheerder voor het elektriciteitstransport was tot voor kort in handen van Electrabel en maakt binnenkort zijn opwachting op de beurs van Brussel. Hierbij onze eerste commentaar.

Beursintroductie van Elia
De belangrijkste troef van het aandeel is het dividend

Van een echte liberalisering van de elektriciteitsmarkt is slechts sprake als er ook een vrije toegang is tot het hoogspanningsnet (bovengrondse draden, ondergrondse kabels, grensoverschrijdende connecties…) waarlangs de elektriciteit wordt vervoerd. Daarom moesten de distributeurs Electrabel en SPE hun belang in de netwerkbeheerder Elia onvermijdelijk verlagen. Ze deden dat al via een verkoop van 30 % in 2002 en gaan nu via de beursintroductie op de ingeslagen weg voort. Daardoor daalt het belang van Electrabel in Elia van 64,05 % tot maximaal 27,45 % en dat van SPE van 5,95 % tot maximaal 2,55 %. De beursintroductie gaat ook gepaard met een kapitaalverhoging. Daarmee versterkt Elia haar middelen en zal de groep haar toekomstige investeringen financieren.

Dat Elia een activiteit uitoefent die het mogelijk maakt de resultaten redelijk goed te kunnen voorspellen, is voor u als belegger een voordeel. Elia beschikt als netwerkbeheerder over een herzienbaar monopolie voor 20 jaar, maar mag zelf niet zijn tarieven bepalen. Dat wordt gedaan door energieregulator CREG. Die legt de tarieven nu voor korte periodes van drie maanden vast, maar er wordt naar gestreefd dat de tarieven ten laatste tegen 2007 voor vier jaar van kracht zullen blijven. De inkomsten van Elia hangen niet af van het getransporteerde volume, maar worden bepaald door een billijke vergoeding op de activa en door het feit dat alle kosten van het bedrijf worden gedekt. Het vastleggen van de tarieven verloopt meestal woelig en het is redelijk complex. Ook het recente wettelijke kader zal mogelijk nog worden herzien en zorgt dus voor wat onzekerheid. Toch zal dit volgens ons weinig invloed hebben op het resultaat en vooral op het dividend. Het staat zo goed als vast dat de billijke vergoeding – die, met twee jaar vertraging, onder meer gebaseerd is op het obligatierendement  – de komende jaren zal dalen, maar we verwachten dat dit zal worden gecompenseerd door een opwaartse herziening, als gevolg van de verwachte investeringen, van de waarde van de activa (die eveneens worden bepaald door de CREG) en dat zal dus het resultaat niet beïnvloeden.

Voor dit en volgend jaar verwachten we een winst van respectievelijk 1,45 en 1,54 EUR per aandeel. Daarmee is het mogelijk een fraai dividend uit te keren, en dat is de belangrijkste troef van het aandeel. Afhankelijk van de koers waartegen Elia uiteindelijk naar de beurs gaat en zonder rekening te houden met de VV-strips, verwachten we voor de komende twee jaar een zeer mooi netto dividendrendement van 3,6 à 4,23 %. Bovendien verwachten we dat de volatiliteit van de koers net als bij de eveneens genoteerde Italiaanse en Spaanse netwerkbeheerders beperkt blijft.

Tegen een introductieprijs aan de onderkant van de prijsvork is het aandeel goedkoop. Tegen een prijs aan de bovenkant van de prijsvork is het correct geëvalueerd. U moet volgens ons hoe dan ook niet hopen op een forse koersstijging. Het hoge dividendrendement en het relatief beperkte risico maken van dit aandeel evenwel een degelijk alternatief – dat wel iets riskanter is natuurlijk  – voor vastrentende beleggingen.
U mag intekenen !

Praktische modaliteiten
· Intekening van 9/06 tot 20/06.
In geval van een oversinschrijving, krijgen de orders die ten laatste op 15/06 om 16 uur binnen waren voorrang
· Vanaf 13 juni is een vervroegde afsluiting mogelijk
· Loketbanken (waarbij u geen kosten moet betalen)
  - Fortis
  - Dexia
  - KBC/CBC
  - ING
  - Degroof
  - Petercam.
· Eerste notering : 23/06
· Materiële levering mogelijk

Deel dit artikel