Analyse
STMicroelectronics 12 jaar geleden - maandag 2 mei 2005
De Franse halfgeleidersgroep heeft dringend behoefte aan radicale maatregelen.

Koers op het moment van de analyse : 10,89 EUR

Reageert kennelijk altijd met vertraging

Voor de Frans-Italiaanse producent van halfgeleiders was het eerste kwartaal een tegenvaller. De omzet steeg met 2,7 %, maar het resultaat zakte in de rode zone : -0,02 EUR per aandeel, tegen +0,06 EUR in de eerste drie maanden van 2004. Dat was natuurlijk te wijten aan de vertraging van de halfgeleidermarkt en aan de sterke euro. Maar er is meer aan de hand. Ten eerste is de kostenstructuur erg zwaar en weinig flexibel. Dat verklaart de zware verliezen die de divisie geheugens leed toen Intel een prijzenoorlog ontketende. Voorts blijft STM in gebreke als het op innoveren aankwam, waardoor de groep aan concurrentiekracht inboet en – in tegenstelling tot Texas Instruments – niet ten volle van de groei van bijv. de markt voor mobiele telefoons of platte schermen profiteert. Ondertussen heeft het management wel (eindelijk!) beslist om een deel van de productie en van de divisie Onderzoek&Ontwikkeling naar lagelonenlanden in Azië te verhuizen. Ons inziens dringen zich echter ingrijpender maatregelen op, zoals de verkoop van de geheugens, maar daar heeft het management momenteel nog geen oren naar.

Hopend op een sterk tweede semester (betere conjunctuur in de sector) rekenen we voor 2005 op een winst per aandeel van 0,31 USD (rekening houdend met IFRS-normen). Voor 2006 tippen we rekening houdend met een sterkere dollar en met de impact van de herstructureringen op 0,54 EUR. STM lijkt echter altijd met vertraging te reageren. We verhogen de risicograad tot ****. Daarom zijn we geen koper van dit correct gewaardeerde aandeel.

Deel dit artikel