Analyse
Delhaize 12 jaar geleden - dinsdag 17 mei 2005

De koers van de Belgische distributiegroep reageerde scherp op de bekendmaking van de kwartaalresultaten.

Koers op het moment van de analyse 46,94 EUR

Teleurstellend resultaat maar aandeel is nog steeds interessant

De resultaten voor het eerste kwartaal zijn lichtjes teleurstellend. De winst verdubbelde tot 0,87 EUR per aandeel, maar dit was uitsluitend te danken aan het wegvallen van de in 2004 geboekte kosten voor de sluiting van 34 winkels in de VS. De omzet daalde met 0,2 % ten gevolge van de zwakkere dollar (bij ongewijzigde wisselkoersen +3,1 %), terwijl de bedrijfswinst nagenoeg stagneerde. Ondanks de hogere kosten (energie, integratie Victory en lancering Sweetbay in de VS, hogere loonkosten in België) slaagde de groep er toch in haar winstmarges te handhaven. Minder positief is dat de groep haar marktaandeel in België voor het eerst sinds lang ziet afkalven en dat ze haar omzetprognose voor 2005 neerwaarts herziet door de verhoogde concurrentiedruk in de VS en het slabakkende consumentenvertrouwen. Delhaize rekent voor 2005 op een omzetgroei van 3,5 à 4,5 %, terwijl de winst met 15 à 20 % moet toenemen. Die stijging oogt spectaculair, maar wij hadden toch op een heel wat optimistischer prognose gerekend. We verlagen daarom onze raming van de winst per aandeel voor 2005 (rekening houdend met de IFRS-normen) van 4,70 naar 3,84 EUR en voor 2006 van 5,10 naar 4,20 EUR.

Het aandeel werd na de bekendmaking van de kwartaalresultaten (te) zwaar afgestraft, maar blijft correct gewaardeerd. Bovendien moet een aantal recente investeringen op termijn vruchten afwerpen. Kopen.

 

Deel dit artikel