Analyse
CMB 12 jaar geleden - maandag 9 mei 2005
De Belgische reder profiteert nog steeds van de hoge prijzen voor het vervoer van droge bulkgoederen.

Koers op het moment van de analyse : 29,21 EUR

Mooie meerwaarden op de verkoop van schepen

Alleen al in het eerste kwartaal rijfde CMB, gespecialiseerd in overzees transport van bulkgoederen (ijzererts, steenkool, granen), 1,24 EUR winst per aandeel (rekening houdend met IFRS -normen) binnen. Daarin zit voor ongeveer 0,57 EUR aan meerwaarden die CMB realiseerde op de verkoop van schepen, een voor de groep overigens “courante” activiteit, die veel geld in het laatje brengt. Doordat de reders onmiddellijk van de momenteel uitzonderlijk hoge vrachtprijzen willen profiteren (een nieuw schip bouwen kost 2 à 3 jaar), rijzen de prijzen van tweedehandse schepen uit de pan. Door op de situatie in te spelen, stelt de groep als het ware de op basis van de hoge vrachtprijzen verhoopte winst veilig. De huidige vertraging van de wereldeconomie die de groei van de vraag naar bijv. ijzererts en steenkool dreigt af te remmen en de uitbreiding van de vloot (+4,2 % dit jaar) zullen onvermijdelijk op de vrachttarieven wegen. Dat de markt daar al rekening mee houdt blijkt bijv. uit het feit dat de verhuurprijs van de grootste schepen in vijfjarige contracten nu rond 35 000 USD per dag ligt, terwijl CMB ze in het eerste kwartaal nog aan 74 000 USD verhuurde. Met exploitatiekosten van 15 000 USD per dag is het huidige niveau nog altijd behoorlijk rendabel, maar een winstdaling is onvermijdelijk. Toch belooft 2005 opnieuw een goed jaar te worden : de vrachtcapaciteit is momenteel al voor 85 % verhuurd en er zal nog voor minstens 1,47 EUR aan meerwaarden geboekt worden. We hebben onze ramingen voor de winst per aandeel voor 2005 (rekening houdend met IFRS-normen) en 2006 opgetrokken tot resp. 3,90 en 2,50 EUR, wat voldoende ruimte laat voor mooie dividenden.

De koers wordt ondersteund door de nakende dividenduitkering (1,95 EUR op 13 mei). Tegen de huidige koers vinden we het aandeel te duur, te meer daar de vrachtprijzen op de terugweg zijn. Verkopen.

CMB / VRACHTPRIJZEN

De vrachtprijzen blijven hoog, maar de trend is toch aan het keren. CMB (vet/basis 100) zal volgen.

Deel dit artikel