Analyse
Singulus Technologies 13 jaar geleden - vrijdag 1 april 2005

De producent van machines voor de productie van optische schijven (CD, DVD) maakte zoals voorzien gematigde vooruitzichten bekend voor het boekjaar 2005.

Koers op het moment van de analyse : 11,06 EUR

Lange termijngroeipotentieel niet in vraag gesteld

Singulus Technologies, de producent van machines voor de productie van optische schijven (CD, DVD) maakte zoals voorzien gematigde vooruitzichten bekend voor het boekjaar 2005. Na een periode van solide groei ziet het ernaar uit dat de activiteit van het Duitse bedrijf dit jaar een pauze zal kennen met een omzet- en winstdaling. Ons inziens is dit waarschijnlijk enkel een overgangsjaar voor de volgende groeicyclus. Singulus bereidt zich momenteel immers voor op de komst van de volgende generatie optische schijven (Blu-Ray en HD-DVD) waarvan de lancering voor het einde van het jaar gepland is. Zo ondertekende het bedrijf samenwerkingsovereenkomsten met Sony (Blu-Ray) en Memory-Tech (HD-DVD) voor de ontwikkeling van machines om deze nieuwe optische gegevensdragers te maken. Dankzij deze overeenkomsten moet Singulus zich kunnen positioneren als de grootste producent in dit marktsegment. Dit bevestigt nog maar eens zijn technologische leiderschap dat werd versterkt met de overname begin 2004 van het Nederlandse bedrijf ODME. Maar er zijn nog andere factoren die erop wijzen dat de groep vanaf 2006 opnieuw een winstgroei zou moeten kunnen boeken. De Duitse groep moet vanaf volgend jaar de vruchten plukken van zijn herstructureringsplan dat een afslanking van het personeelsbestand met 15 % beoogt. Het feit dat het management zijn aandelenterugkoopprogramma wil voortzetten, verhoogt het vertrouwen.

De voor dit jaar verwachte vertraging stelt het lange termijngroeipotentieel van Singulus ons inziens niet in vraag. Kopen.

Deel dit artikel