Analyse
AGF 12 jaar geleden - maandag 21 maart 2005

De verzekeraar beschikt over de nodige middelen om zijn strategie met succes te bekronen.

Koers om het moment van de analyse : 59,25 EUR

Goed uitgekiende strategie

De Franse verzekeraar AGF zag zijn winst per aandeel in 2004 met 41,5 % stijgen tot 6,24 EUR en verhoogt zijn brutodividend met 44,4 % tot 2,60 EUR. De bedrijfsmarge bedroeg 16,4 %, waarmee de doelstelling van 15 % waarop tegen eind 2005 gemikt werd een jaar vroeger bereikt werd. Deze uitstekende prestatie is het resultaat van drie jaren van herstructureringen die gekenmerkt werden door de concentratie op de sleutelactiviteiten (leven, gezondheid, niet-leven) en op de meest rendabele niches (kredietverzekeringen, bijstand…), waarbij de groep zich terugtrok uit bepaalde landen (Chili, Brazilië…) en bepaalde activiteiten zoals Entenial (vastgoedkrediet) en Eurofactor (factoring). Daarnaast werden het Franse en het Belgische distributienet gereorganiseerd, werden de twee kredietverzekeraars Euler en Hermes gefuseerd en werden de kosten drastisch teruggedrongen. De komende drie jaar wil AGF zijn activiteiten in Frankrijk en in de rest van Europa uitbreiden en een bedrijfsmarge van ten minste 16 % halen, volgens ons een voorzichtige doelstelling. Om dat te bereiken wil de groep haar inkomsten in de tak leven, in de gezondheidszorgen en in het buitenland tussen dit en 2007 met 5 à 10 % doen toenemen. In de tak niet-leven worden nieuwe activiteiten aan een rigoureuze selectie onderworpen, met name de grote bedrijfsrisico’s, en gaat ze haar positie op het segment van KMO’s / KMI’s verstevigen. En ten slotte wil ze haar nicheactiviteiten via overnames versterken.

AGF beschikt over de nodige middelen om de o.i. goed uitgekiende strategie met succes te bekronen. Voor 2005 rekenen we op 7,19 EUR (rekening houdend met de IFRS-normen) winst per aandeel. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

 

Deel dit artikel