Analyse
Qiagen 12 jaar geleden - vrijdag 18 februari 2005

De resultaten die de wereldleider voor genetische onderzoekskits voor zijn vierde kwartaal 2004 bekendmaakte, overtroffen zowel de verwachtingen van de onderneming zelf als die van de markt.

Koers op het moment van de analyse : 9,57 EUR

Voorzichtigheid !

De beleggers lijken eens te meer niet overtuigd te zijn van de resultaten die Qiagen heeft gepubliceerd. De resultaten die de wereldleider voor genetische onderzoekskits voor zijn vierde kwartaal 2004 bekendmaakte, overtroffen zowel de verwachtingen van de onderneming zelf als die van de markt. De omzet bedroeg 95,5 miljoen USD tegenover de verwachte 93 tot 95 miljoen. Voor het hele jaar 2004 bedraagt de omzet van Qiagen 380,6 miljoen USD, hetzij een jaargroei van 17 %, rekening houdend met de verkoop van zijn DNA syntheseactiviteit in juni 2004. Voor het vierde kwartaal werd een winst van 0,11 USD per aandeel geboekt, tegenover de verwachte 0,09 tot 0,10 USD. Het herstel van de investeringen van de farmaceutische en diagnostiekbedrijven die in 2003 werd vastgesteld, bleef dus het hele jaar 2004 duren en ondersteunde de activiteit van de groep. Maar dat is niet de enige verklaring voor de goede resultaten van Qiagen. De groep profiteerde eveneens van gunstige wisselkoersen. Bij constante wisselkoersen zou de verkoop maar met 11 % gestegen zijn. Daarenboven blijkt dat de bedrijfsmarge van Qiagen tijdens het vierde kwartaal iets onder druk stond, meer bepaald omwille van de versnelde uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). De overschrijding van de vooropgestelde winstcijfers tijdens het vierde kwartaal houdt dus niet rechtstreeks verband met de bedrijfsprestaties, maar is eerder te danken aan de belastingbesparingen. Daarom blijven de beleggers sceptisch staan tegenover de capaciteit van Qiagen om tijdens de volgende jaren een hoog groeiniveau te handhaven. De directie van de groep heeft hier wel vertrouwen in en voorziet een omzet- en courante winstgroei per aandeel van respectievelijk 16 en 26 % in 2005.

Qiagen heeft zich gewapend om haar doelstellingen te bereiken en de vooruitzichten zien er goed uit. Het niveau van de bedrijfsrentabiliteit van het vierde kwartaal is ons inziens teleurstellend en noopt tot voorzichtigheid. Houden maar niet meer kopen..

 

Deel dit artikel