Analyse
Omega Pharma 12 jaar geleden - maandag 7 februari 2005

De Belgische distributeur van farmaproducten zal de aandacht voortaan richten op de rendabiliteit .

Koers op het moment van de analyse : 38,46 EUR

Te ambitieus

Omega Pharma heeft zopas zijn herstelplan voorgesteld. De groep die de vorige twee jaar focuste op haar internationalisering, gaat dit jaar vooral werk maken van het verbeteren van haar rendabiliteit : betere controle op de marketinguitgaven, aanwervingstop, nieuwe bevoorradingscontracten… De “uitzonderlijke” kosten van deze herstructurering (±0,3 EUR per aandeel in 2005) niet meegerekend, laat de groep haar raming van de winst per aandeel voor 2005 ongewijzigd op 3,50 EUR (rekening houdend met IFRS -normen). Vooruitlopend op de geplande terugkoop van eigen aandelen, gaat ze daarbij evenwel uit van een kleiner aantal aandelen. In feite is de voor 2005 verwachte winst na de “profit warning” van december (-10 %) nog eens met +/-3 % verlaagd. We moeten er wel bij zeggen dat de omzetverwachtingen ons in het licht van het enorme aantal verwachte lanceringen en na het qua interne groei eerder zwakke 2004 erg voorzichtig lijken. Het is dus niet uitgesloten dat het winstcijfer in de loop van het jaar opgetrokken wordt. De vooruitzichten op lange termijn kunnen ons minder overtuigen. De 6 % interne groei die de groep voor de komende jaren beoogt, ligt twee keer hoger dan die voor de markt van de voorschriftvrije geneesmiddelen (70 % van de groepsomzet). Anderzijds kan de hernieuwde belangstelling voor deze markt van zwaargewichten zoals Bayer de concurrentie doen toenemen en de marges onder druk zetten.

De doelstellingen 2005 zijn ongetwijfeld haalbaar, maar die op lange termijn lijken ons te hoog gegrepen. Het aandeel blijft duur. U kunt het beter verkopen.

OMEGA PHARMA (vet / Basis 100) / BEL 20

De laattijdige winstwaarschuwingen breken Omega Pharma zuur op.

Deel dit artikel