Analyse
Nestlé 13 jaar geleden - vrijdag 25 februari 2005

Kan de Zwitserse agro-voedingsgroep de beloofde versnelling van de groei waarmaken ?

Koers op het moment van de analyse : 313,75 CHF

Nog steeds een stevige gigant

De Zwitserse voedingsreus scoorde vorig jaar behoorlijk. Ondanks de moeilijke conjunctuur en de zware concurrentie steeg de omzet (bij gelijkblijvende groepsstructuur en constante wisselkoersen) met 4,5 % en verbeterde de bedrijfsmarge. De uitzonderlijke resultaten meegerekend nam de winst met 7,7 % toe, maar door wisselkoersverliezen en desinvesteringen daalde de courante winst tot 14,72 CHF per aandeel (16,05 CHF in 2003). In vergelijking met de meeste concurrenten een goed resultaat. Vol vertrouwen mikt het management vanaf dit jaar op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 5 à 6 % die gepaard moet gaan met een toename van de rendabiliteit. Dankzij een strikt financieel beheer (terugdringen van de kosten en afbouw van de schulden) kan het brutodividend over 2004 met 11 % opgetrokken worden en kan overgegaan worden tot de terugkoop van eigen aandelen (voor het eerst sinds 6 jaar). Een en ander wijst erop dat er op korte termijn geen zware overnames in de lucht hangen. Dankzij zijn vermogen tot innoveren, bijv. op het vlak van dierenvoeding of ijsroom (VS) heeft Nestlé overigens geen overnames nodig om te groeien.

Nestlé slaagt erin om in een moeilijke context het hoofd boven water te houden. We vertrouwen erop dat het bedrijf zijn doelstellingen zal halen. Voor 2005 mikken we op een winst per aandeel van 19,8 CHF per aandeel (rekening houdend mat IFRS -normen). Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig voor de lange termijn.

 

Deel dit artikel