Analyse
Deutsche Bank 12 jaar geleden - maandag 14 februari 2005

Nieuwe reeks kostenbesparende maatregelen bij grootste Duitse privébank.

Koers op het moment van de analyse : 67,75 EUR

Aanlokkelijke cijfers

De grootste Duitse privé-bank kwam over het vierde kwartaal met bemoedigende cijfers. Dankzij een nieuwe daling van de provisies lag de winst per aandeel (herstructureringskosten niet meegerekend) 24 % hoger dan in het derde kwartaal. De groep lijkt een tweede adem gevonden te hebben. Ze wil dit jaar een rendement op eigen vermogen (nettowinst gedeeld door eigen middelen) van 25 % bereiken (17 % in 2004). Daartoe vaardigt ze een rist nieuwe maatregelen uit om de kosten, haar zwakke punt, terug te dringen. Via de reorganisatie van de activiteiten en het schrappen van 5 200 banen (waarvan 1 920 in Duitsland) wil ze dit jaar voor 2,36 EUR per aandeel aan besparingen realiseren. Vanaf 2006 mikt ze op 2,17 EUR per jaar. Voorts wil DB de interne groei van 3,5 % in 2004 opvijzelen tot 4 % in 2005, maar hoe ze dat wil doen, heeft ze nog niet uitgelegd… Wat de externe groei betreft, lijken overnames buiten Duitsland uitgesloten. Voor het ogenblik zijn overnames op de Duitse markt zo goed als uitgesloten omwille van de staatswaarborg die de openbare banken genieten, maar de opheffing van dit systeem (waarschijnlijk in juli) moet mogelijkheden openen in de retailbank.

We ramen de winst per aandeel (rekening houdend met IFRS-normen) voor 2004 en 2005 op resp. 5,16 EUR en 5,71 EUR. DB heeft wat de kosten betreft, eindelijk de koe bij de horens gevat. We verwachten dat de rendabiliteit vanaf 2006 nog aanzienlijk zal verbeteren. Het aandeel is correct gewaardeerd. Sinds vorige week zijn we overgestapt op “kopen”.

Deel dit artikel