Analyse
Brederode 13 jaar geleden - donderdag 17 februari 2005

De defensieve en gediversifieerde Belgische holding publiceert resultaten over 2004 en wijzigt haar dividendpolitiek.

Koers op het moment van de analyse : 27,10 EUR

Niet meer kopen

2004 was een goed jaar voor Brederode, met mooie meerwaarden en een stijging van de recurrente inkomsten (dividenden, intresten). Dat de winst per aandeel met zowat 6 % daalde tot 2,28 EUR was in de eerste plaats te wijten aan de toename van het aantal aandelen (uitoefening converteerbare obligaties). Voorts speelde de evolutie van de wisselkoersen in het nadeel van Brederode. Zowat 1/3 van de portefeuille is belegd in dollar en ±10 % in Brits pond en in 2003 sloeg de groep die zich tegen de wisselrisico’s indekt, munt uit de forse rally van de euro. Vorig jaar deed de Europese munt het wat kalmer aan, waardoor de holding minder winst maakte op haar wisseloperaties. En ten slotte boekte Brederode in 2003 een aanzienlijke meerwaarde op de opslorping van dochter Afrifina.
Globaal gezien waren er vorig jaar geen zware verschuivingen in de portefeuille. Wel werd er een groter bedrag aan meerwaarden geboekt in de private equity (niet genoteerde ondernemingen), terwijl een aantal “traditionele” participaties (ABN Amro, Dexia, Deutsche Telekom…) werd opgevoerd. Beursgenoteerde participaties (financiële sector, olie en gas, nutsbedrijven…) maken nu zowat 80 % van de intrinsieke waarde uit. Tegenvaller was dat het dividend slechts met 5 % opgetrokken wordt tot 0,33 EUR netto, en dat dat de norm zal zijn voor de toekomst (tot 2002 steeg het dividend elk jaar met 10 %).

Het aandeel is correct gewaardeerd. Brederode blijft een interessant aandeel, defensief, maar dankzij de private equity met uitzicht op een tikkeltje meer. Maar wegens de verandering in de dividendpolitiek en omdat het verschil tussen de koers en de intrinsieke waarde nog maar zo’n klein 7 % bedraagt, stappen we van “kopen” over op “houden“.

De intrinsieke waarde stijgt, de onderwaardering daalt. brederode (vet/basis 100) floreert en doet het beter dan de Bel 20 (fijn).

Deel dit artikel