Analyse
Credit Suisse Groupe 13 jaar geleden - maandag 24 januari 2005

Onder de loep een sterk geïnternationaliseerde Zwitserse bankgroep die een drastische herstructurering gaat doorvoeren.

Koers op het moment van de analyse : 47,50 CHF

Crédit Suisse (CS) heeft een nieuw, erg ambitieus herstelplan aangekondigd dat verder gaat dan de tot nu toe doorgevoerde herstructureringen. Die deden de rendabiliteit wel iets verbeteren na de twee strategische vergissingen die de groep op het einde van de jaren negentig beging, maar CS wil zijn aandeelhouders meer bieden. U mag kopen.

Ferme uitschuivers
· Met het oog op een diversificatie buiten haar bankactiviteiten (retailbank, private banking, vermogensbeheer, zakenbank) nam de groep in 1997 de Zwitserse verzekeraar Winterthur over. Ze slaagde er echter niet in om de verkoopcijfers op te krikken en de rendabiliteit te verbeteren. In 2002 en 2003 zorgde de daling van de aandelenbeurzen er bovendien voor dat Winterthur belangrijke provisies moest boeken met het oog op de waardevermindering van de beleggingsportefeuille en dat de verkoop van aan de beurs gelinkte levensverzekeringen terugviel. Om de wankele solvabiliteit van zijn verzekeringsdochter via een kapitaalinjectie te verstevigen, was CS verplicht uit zijn eigen vermogen te putten, waardoor de financiële structuur verzwakte.
· In zijn streven om marktleider te worden nam dochter Crédit Suisse First Boston (CSFB), waarin de zakenbankactiviteiten van de groep zijn ondergebracht, op het einde van de jaren negentig voor een veel te hoge prijs de Amerikaanse zakenbank DLJ over. Daarnaast liet CSFB zich te ver meeslepen door de hype van de “nieuwe economie”. Toen de beurszeepbel uiteindelijk barstte en de kosten bovendien uit de hand liepen, raakte CSFB compleet aan de grond en sleurde daarbij de rendabiliteit van de ganse groep mee de dieperik in.

Een kleine revolutie
CS waar intussen een nieuwe directie aantrad, besliste tot een belangrijke strategische ommezwaai in de hoop de groei aan te zwengelen.
· CS wil al een hele tijd van Winterthur af. Bij gebrek aan een overnemer heeft de groep nu beslist haar verzekeringsdochter naar de beurs te brengen. In de optiek van de verkoop werd de rendabiliteit via het afstoten van activiteiten en via kostenreducties al verbeterd, maar om te voldoen aan de voorwaarden van de Europese Commissie zijn er nieuwe kapitaalinjecties nodig. In afwachting zal CS Winterthur blijven beheren als integrerend deel van de groep.
· Wat de zakenbankpoot betreft, wordt de weinig succesvolle autonomie van beheer die CSBF tot nu toe genoot, teruggeschroefd. CSFB gaat zich nu toespitsten op rendabele activiteiten waarvoor zijn kennis van zaken alom bekend is : fusies–overnames, beursintroducties, afgeleide producten, trading… Daarnaast hoopt de zakenbank in Europa en Azië andere activiteiten te ontplooien : gestructureerde financieringen (effectisering,…), makelaardij van grondstoffen…. En ten slotte wil CSFB zijn “beste” klanten een dienst bieden die meerdere producten met een hoge toegevoegde waarde omvat in de hoop dat die meer geld in het laatje brengt. Het is niet uitgesloten dat deze heroriëntering de risicograad iet doet toenemen.
· Op het vlak van private banking beoogt CS een ruimere internationalisering en mikt daarbij vooral op Europa en de groeilanden (Centraal- en Oost-Europa, Azië, Latijns-Amerika).
· Wat het vermogens- en fondsenbeheer betreft, wil de groep haar positie wereldwijd blijven verstevigen, en tegelijk de activiteiten in de VS en in Azië rationaliseren en rendabeler maken.

Ambitieuze doelstellingen
CS heeft wat de winstontwikkeling betreft, duidelijke en agressieve doelstellingen.

Door CS voor 2007 beoogde winst, vergeleken met de vooruitzichten voor 2004

In miljoen CHF

2004

2007

CSFB

1,3

2,1

Vermogens
beheer

0,6

0,9

Private banking

2,4

3

Retailbank

0,8

0,8

Winterthur

0,9

1,2

TOTAAL

5,8

8

De inkomstenstroom van CS zal in grote mate afhangen van de prestaties van CSFB en dus van de evolutie van de beurzen afhangen. Bovendien is de concurrentie bikkelhard, zowel in de zakenbankbusiness in de VS als voor het beheer van activa en de private banking. En ten slotte riskeren de geplande besparingen bij CSFB (schrapping van 200 à 300 banen) niet te volstaan : in de eerste 9 maanden van 2004 zijn de kosten nog eens met 7,6 % gestegen en ze liggen nog altijd een stuk boven het niveau van de grote Amerikaanse zakenbanken.
Toch lijkt de tegen 2007 beoogde stijging van de winst per aandeel met zo’n 40 % tot 7,1 CHF ons haalbaar. Daarbij mikt CS vooral op een toename van de inkomsten. De groep bezit de middelen om de vereiste investeringen te financieren, te meer daar ze zal kunnen beschikken over de kapitalen die tot nu toe in Winterthur gepompt werden.

Advies
We ramen de winst per aandeel voor 2004 en 2005 op 5,04 en 6,07 CHF. Als teken van vertrouwen wil CS een dividend van 1,50 CHF uitkeren (3 keer meer dan in 2003) en eigen aandelen terugkopen. Eenmaal verlost van Winterthur, zal het aandeel bovendien minder riskant zijn.

We vertrouwen erop dat CS zijn doelstellingen 2007 zal halen en dat ze de concurrentie met de sterkste spelers van de sector aankan. Volgens ons houdt de koers met dit alles nog geen rekening en biedt hij nog een mooi potentieel. U mag kopen.

Deel dit artikel