Analyse
GIMV 13 jaar geleden - maandag 13 december 2004
Geeft de Vlaamse overheid haar controlebelang in deze investeringsgroep op ?

Koers op het moment van de analyse : 34,66 EUR

De groep blijft participaties van de hand doen

De voor 70 % door de Vlaamse overheid gecontroleerde investeringsmaatschappij GIMV blijft uitverkoop houden. Na het resterend belang Option in oktober, verkoopt ze nu haar meerderheidsparticipatie in de Duitse producent van pvc-raamprofielen Gealan en realiseert daarbij een meerwaarde van 3,40 EUR per aandeel. Alweer ligt de verkoopprijs een stuk hoger dan de geschatte waarde van Gealan die GIMV voor de berekening van de intrinsieke waarde gebruikte. De groep is daarmee niet aan haar proefstuk toe : ook in het verleden overtrof de prijs van de “exits” doorgaans fors de geschatte waarde. Dat doet ons vermoeden dat de intrinsieke waarde van de portefeuille, die volgens de GIMV 43,15 EUR per aandeel bedraagt, in feite veel hoger ligt, te meer daar de holding erg voorzichtige waarderingsregels hanteert. Volgens ons schommelt de werkelijke waarde van het aandeel eerder rond de 50 EUR. Door de vele exits van het afgelopen jaar zit de groep bovendien op een berg cash die we op ruim 10 EUR per aandeel schatten.

We blijven koper van dit correct gewaardeerde aandeel, eerst en vooral omwille van het grote verschil tussen de beurskoers en de intrinsieke waarde. Voorts verwachten we dat de Vlaamse overheid die geld nodig heeft, haar participatie vroeg of laat tegen een interessante prijs zal verkopen waarna een overnamebod zal volgen. Of ze kan de GIMV ook «adviseren» haar cash aan de aandeelhouders uit te keren in de vorm van een dividend.

 

Deel dit artikel