Analyse
Ciba 12 jaar geleden - dinsdag 28 december 2004

Ciba Speciality Chemicals is een nieuwkomer in onze selectie. Deze Zwitserse groep is actief in de specialiteitenchemie.

Ciba Speciality Chemicals is een nieuwkomer in onze selectie (84,00 CHF op het moment van da analyse). Deze Zwitserse groep is actief in de specialiteitenchemie.

 Na een incoherente start is het bedrijf erin geslaagd zich toe te spitsen op zijn sterkste activiteiten. Het heeft mooie margeverwachtingen en ook het potentieel om die verwachtingen waar te maken. We raden u aan dit aandeel te kopen voor de lange termijn.

Moeilijke start
In 1996 fuseerden de Zwitserse groepen Ciba en Sandoz. Het doel was te komen tot een wereldleider in farmaceutica. Met de oprichting van Novartis werd die ambitie werkelijkheid. De resterende activiteiten op het vlak van chemie werden gegroepeerd als Ciba Speciality Chemicals, en er ontstond een vrij onsamenhangende groep met 9 activiteitendivisies, weinig ruimte voor synergieën, en onvoldoende kritische omvang om de vaste kosten te drukken, iets wat in deze sector van cruciaal belang is.

Kinderziekten aanpakken
Om die problemen te verhelpen, werd in 1999 gedacht aan een fusie met landgenoot Clariant. Toen die plannen afsprongen, werd er gekozen voor een grondige herstructurering.
Een aantal activiteiten werd afgestoten (o.m. polymeren en producten voor de lederindustrie). Andere werden versterkt dankzij gerichte overnames. Zo ontstond de huidige structuur van de groep, met vier activiteitspolen: additieven voor de plasticindustrie (28 % van de omzet), coatings (ook 28 %), behandeling van water en papier (24 %), en behandeling van textiel (20 %). Ciba wil totaaloplossingen bieden met een grote toegevoegde waarde en zich profileren als de partner bij uitstek voor de industrieën in kwestie.
Er werd gesnoeid in het personeelsbestand en geïnvesteerd in de modernisering en automatisering van het productieproces voor pigmenten en andere chemicaliën.
Vandaag is Ciba in zijn vier hoofdactiviteiten uitgegroeid tot wereldleider.

Naar een nog betere vorm:  het “Shape”-plan.
Zowel de divisies coatings als additieven voor de plasticindustrie laten vandaag aanvaardbare operationele marges vóór afschrijvingen optekenen : respectievelijk 22,9 % en 18,7 %. Voor water- en papierbehandeling is de marge maar 13,1 % en voor textielbehandeling slechts 9,9 %. Ciba blijft dan ook timmeren aan de weg en lanceerde in oktober 2004 het Shape-plan: verdere personeelsafvloeiingen (5 %) en kostenbesparingen moeten tegen 2007 op jaarbasis een besparing van 1,36 CHF per aandeel opleveren.

Focus op Azië
In het kader van Shape speelt Ciba ook in op de delokalisatie van de industrie naar Azië, een fenomeen dat zich al een tiental jaren aftekent. Om dichter bij de klant te staan als partner en aanbieder van totaaloplossingen, brengt Ciba momenteel een groot deel van zijn textielbehandelingsactiviteiten over naar Azië. Er werden ook belangrijke onderzoekscentra opgericht in China en India.

Aan de spits van de vooruitgang
Door zijn uiterst gespecialiseerde nicheactiviteiten moet Ciba onophoudelijk innoveren (meer dan in de basischemie, waar er gemikt wordt op grote volumes aan lage prijzen). Het bedrijf spendeert 4,2 % van zijn omzet aan onderzoek en ontwikkeling, toch een hoog cijfer in deze sector. Van dat budget gaat 27 % naar Azië. Een derde van de totale verkoop van Ciba wordt gerealiseerd met producten die geen vijf jaar oud zijn. En het management wil dat cijfer de komende jaren nog opvoeren. Vanuit die optiek werd in maart 2004 de Finse onderneming Raisio overgenomen. Dit toeleveringsbedrijf van chemische producten voor de papierindustrie is sterk aanwezig in Scandinavië, Rusland en China (waardoor Ciba in deze activiteit nu wereldwijd nummer 1 is). Raisio heeft in Finland ook een hoogtechnologisch onderzoekscentrum, dat aan de spits van de vooruitgang staat op het vlak van drukprocédés.

Doelstellingen : ambitieus maar haalbaar
Vandaag laat Ciba een operationele marge vóór afschrijvingen van 15,2 % optekenen. Op termijn wil het bedrijf dat cijfer doen klimmen naar 20 % en de omzet jaarlijks met 6 % doen toenemen. Ciba heeft als ambitie wereldleider te worden in de specialiteitenchemie.
Volgens ons heeft het bedrijf daarvoor ook het potentieel : de financiële structuur is gezond en zal wellicht nog verbeteren. Het verder rationaliseren van de activiteiten papierbehandeling en textielbehandeling (dankzij Shape) moet de groei ten goede komen. En ook de sterke klemtoon op innovatie moet resultaten opleveren. We kunnen dus groei- en rentabiliteitscijfers verwachten die hoger liggen dan het sectorgemiddelde. Sinds een aantal maanden is er bovendien ook een gunstige conjunctuurevolutie voor bepaalde takken van de chemische industrie (o.m. voor plastics).

Op dit ogenblik mikken we op een courante winst per aandeel van 5,45 CHF in 2004 en 6,30 CHF in 2005 (rekening houdend met de nieuwe Europese IFRS-boekhoudnormen die vanaf 2005 verplicht van toepassing zijn). Correct gewaardeerd aandeel, zelfs bijna goedkoop. Kopen voor de lange termijn.

 


 

 

Deel dit artikel