Analyse
Technologiesector 13 jaar geleden - woensdag 24 november 2004
Neen, het uiteenspatten van de technologiebel bij de eeuwwisseling betekende niet de doodsteek voor de sector ...

Neen, het uiteenspatten van de technologiebel bij de eeuwwisseling betekende niet de doodtseek voor de sector maar de pieken die de aandelenkoersen in de gouden jaren bereikten, zijn nog maar een vage herinnering. Betekent dit dat de sector niets meer te bieden heeft ? Dat nu ook weer niet, al blijft de grootste voorzichtigheid geboden.

Weet u nog  ?
Wie heeft er 5 of 6 jaar geleden niet een gokje gewaagd op een internetaandeel of een mobilofoonoperator of een gsm-fabrikant ? De sector van de spitstechnologie zat in de lift en op de beurs schoten de koersen naar duizelingwekkende hoogtes. Het leek of de vraag naar aandelen uit de sector die toentertijd de belangrijkste motor van de economische groei in VS was, nooit zou opdrogen. En toen kwam de ontnuchtering. De ondernemingen die in de aanloop naar het jaar 2000 zwaar geïnvesteerd hadden in hightechproducten en -diensten, schakelden plots een versnelling lager. De gevolgen zijn bekend : overcapaciteit, vertragende vraag, druk op de prijzen, terugvallende winsten. Daarna waren er de boekhoudkundige schandalen, 11 september 2001, vertragingen bij een aantal technologische omschakelingen, zoals de lancering van UMTS, de mobiele telefonie van de derde generatie. Genoeg om het weinige vertrouwen dat de beleggers nog in de hightechsector hadden de grond in te boeren.

Weer met de voeten op de grond
Ook al is er hier en daar nog overcapaciteit, het kwaadste lijkt vandaag achter de rug. Maar opgelet, laat uw verbeelding niet op hol slaan. De bomen groeien niet tot in de hemel.
De evolutie van de technologiesector hangt in hoofdzaak van twee dingen af :
– van de conjunctuur. De sector mag in een vorig leven misschien de motor zijn geweest van de economische groei, nu is het de evolutie van de conjunctuur (of de vooruitzichten terzake) die dicteert of bedrijven al dan niet in hightech investeren. en dat los van het feit dat technologie over het algemeen voor een stijging van de productiviteit zorgt.
– van ingrijpende vernieuwingen. Om hun activiteit aan te zwengelen moeten de technologiebedrijven regelmatig met echte innovaties op de proppen komen. Zoniet bestaat de kans dat de ondernemingen en/of de consumenten niet het volle pond willen betalen of zelfs aarzelen om hun materiaal te vervangen. Zo constateert men bijvoorbeeld dat de contracten voor de updating van software de laatste tijd zowel qua omvang als qua looptijd gevoelig zijn ingekrompen.
Het beste bewijs dat de tijden van onbeperkte groei voorbij zijn, komt echter uit de bedrijven zelf. Giganten zoals Microsoft en Intel zitten op een meer dan rijk gevulde oorlogskas, en wat doen ze ? In plaats van dat geld te investeren in bijvoorbeeld expansie hebben ze beslist om een groter deel van hun winst aan hun aandeelhouders uit te keren.

Nog potentieel, maar…
Overdreven pessimisme is evenwel uit den boze. De sector is niet terminaal, verre daarvan. De digitalisering van de maatschappij gaat onverdroten voort. Weliswaar heeft het Spaanse Terra dit jaar nog zijn Amerikaanse portaalsite Lycos verkocht voor een fractie van de prijs die het in 2000 moest neertellen, maar voor het recent op de beurs geïntroduceerde Google wordt momenteel meer dan 60 keer de voor 2004 verwachte winst betaald.
Hoe dan ook, investeren in technologie doet de productiviteit van de bedrijven toenemen (bijv. door het uitbesteden van informaticataken) en stelt hen in staat om korter op de bal te spelen en sneller op de vraag van hun klanten in te gaan, bijv. via e-commerce. En we mogen er van uitgaan dat particulieren tuk zullen blijven op technische snufjes als zoals snel internet, mobiele telefoon met multimediatoepassingen, digitale muziek (Ipod van Apple), flatscreens…
De uitdaging is nu om die activiteiten om te zetten in winst, terwijl de overcapaciteit nog niet overal weggewerkt is, de concurrentie meedogenloos wordt en de druk op de prijzen en op de winstmarges sterk blijft. Dit jaar zullen er bijvoorbeeld 10 % meer pc’s verkocht worden dan in 2003, maar dat zal nauwelijks tot een winststijging leiden, omdat de verkoopprijzen voortdurend verlaagd worden. In de consumentenelektronica is de situatie nog moeilijker, met een alsmaar sterkere concurrentie vanuit Azië (China, Zuid-Korea…) en vanwege ondernemingen zoals Apple, Microsoft, Dell, HP…, die tot nu toe enkel actief waren in informatica en die zich nu in het verlengde daarvan aan consumentenelektronica wagen.

Dringend gevraagd : innovaties
De vorige gouden tijd voor de hightechsector werd gedragen door enkele innovaties van formaat, met het internet en de mobiele telefonie op kop. Volgens ons behoren de producenten van chips zoals Intel of Texas Instruments tot het selecte groepje dat de volgende innovatiegolf voor zijn rekening zal nemen. Hun omvang en hun technologische knowhow maken dat ze beter tegen concurrentie bestand zijn en ze beschikken over indrukwekkende budgetten voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O).

Tot besluit
Hoewel het altijd mogelijk is dat de beurs zich nogmaals laat meesleuren door een nieuwe technologiehype, zouden we er ons hand niet voor in het vuur steken. In de nabije toekomst valt er volgens ons immers geen belangrijke innovatie te verwachten die een nieuwe periode van sterke groei zou kunnen inluiden. Integendeel, de sterke stijging van de stocks van halfgeleiders in de eerste helft van dit jaar laat vermoeden dat de hightechsector in zijn geheel het in 2005 wat kalmer aan zal doen. Maar die afkoeling zal ons inziens beperkt blijven, gezien de geringe omvang van de overcapaciteit die moet weggewerkt worden. Bovendien rekenen we erop dat de vraag vanuit de groeilanden de vraag zal aanzwengelen.
Op langere termijn zien we de hightechsector niet sneller groeien dan de economie in het algemeen. Wereldwijd zal de concurrentie immers blijven toenemen, met name vanuit diezelfde groeilanden. De consumentenelektronica, de softwarebusiness en de informaticadiensten zijn hiervoor buitengewoon gevoelig. Dit laatste segment is bijvoorbeeld zeer weinig kapitaalintensief, wat India in staat heeft gesteld om zich op te werken tot een speler van wereldklasse. En ten slotte lijkt de technologiesector ons aan de dure kant. Voor de durvers onder u die bereid en in staat zijn om het hoger dan gemiddelde risico van de sector te dragen, hebben we een viertal aandelen geselecteerd die ons een gokje waard lijken.

INTEL (24,16 USD op het moment van de analyse)
De grootste chipsproducent ter wereld lijkt het best gewapend om de concurrentie van nieuwe spelers op de markt af te slaan. De groep heeft immers een knowhow opgebouwd die moeilijk te evenaren is. De belangrijkste markt van Intel begint stilaan “rijp” te geraken en het aandeel kreeg het dit jaar moeilijk wegens fouten in het productieproces en omdat de markt anticipeert op de verwachte vertraging. Maar in het verleden heeft het management bewezen dat het moeilijke periodes weet te beheren. We hebben dan ook vertrouwen in het aandeel, temeer daar Intel onlangs besloot om een groter deel van zijn winst aan zijn aandeelhouders uit te keren. Zo wordt het kwartaaldividend in 2005 verdubbeld. En ten slotte houdt de huidige koers volgens ons al voldoende rekening met de verwachte vertraging.
U mag dit correct gewaardeerde aandeel kopen.

TEXAS INSTRUMENTS (24,75 USD op het moment van de analyse)
Met een O&O-budget waar andere groepen nauwelijks kunnen aan tippen, blijft Texas Instruments (TI) de onbetwiste leider op marktsegmenten met een sterk groeipotentieel, zoals de chips van het type DSP (Digital Signal Processing) en DLP (Digital Light Processing). Ze worden op grote schaal toegepast in de consumentenelektronica (bijv. voor tv-flatscreens) en in de mobilofonie. Op kortere termijn lijkt de verwachte vertraging van de markt ons al in de koers verrekend.
U mag dit correct gewaardeerde aandeel kopen.

THOMSON (17,78 EUR op het moment van de analyse)
In het licht van de scherpe concurrentie in de consumentenelektronica wil de Franse groep zich voortaan vooral toeleggen op een business met meer toekomstmogelijkheden, te weten diensten en uitrustingen leveren aan bedrijven die professioneel bezig zijn in de media-industrie. Deze strategie begint ondertussen haar eerste vruchten af te werpen. Gezonde financiële situatie en correct gewaardeerd aandeel.
Koopwaardig.

BARCO (67,50 EUR op eht moment van de analyse)
Deze Vlaamse maar wereldwijd actieve groep heeft een moeilijke periode achter de rug en heeft zich volledig toelegd op niches op het vlak van beeldbewerking voor professionele toepassingen (medische sector, defensie, luchtvaart, media & entertainment, digitale cinema, simulatoren, controlekamers, inspectiesystemen voor textielmachines…). Op deze zeer gespcialiseerde domeinen is de groep telkens nummer 1 of 2 in de wereld. Dankzij forse investeringen in O&O kan Barco zijn concurrenten een stapje voor blijven door het aanbieden van hoogstaande en innovatieve producten en oplossingen en zijn de winstmarges – in tegenstelling tot op de consumentenmarkt – zeer comfortabel. De financiële situatie is kerngezond en Barco blijft op zoek naar complementaire overnames. Het aandeel is correct gewaardeerd.
U mag kopen

 

Deel dit artikel