Analyse
Spector 13 jaar geleden - donderdag 4 november 2004

De Belgische fotospecialist verteert moeilijk de overgang naar digitaal.

Koers op het moment van de analyse : 7,63 EUR

De groep stevent af op een verlieslatend 2004

Het derde kwartaal, traditioneel de sterkmaker in de fotosector (vakantie) kon de meubelen niet redden. Ondanks de explosie van digitale fotoafdrukken daalde de omzet met 8,6 %, grotendeels als gevolg van de terugval in de postorderdivisie (-20,2%). Maar in de kleinhandel (Photo Hall-winkels en zelfstandige Spector-fotografen; ±65 % van de omzet), liep de omzet ook lichtjes terug. De Photo Hall winkels in België, Luxemburg en Frankrijk profiteren wel van de boom van digitale fototoestellen, notebooks, camerafoons, MP3-spelers en vlakscherm-TV’s. Maar die omzetstijging wordt afgevlakt door de herstructurering in Hongarije (sluiting winkels). De groep sloot dan de eerste 9 maanden van 2004 nog in het rood af en stevent af op een verlieslatend 2004. Een kentering wordt pas voor het eerste kwartaal 2006 verwacht. Ondertussen tracht Spector de overgang naar digitaal te overbruggen door het opkopen van “volumes”, om de vaste kosten (labo’s, administratie, logistiek…) beter te spreiden. In dit kader past de recente overname van Litto-Color. Tenzij de groep een “vluchtweg” vindt, ziet het er naar uit dat ze bij de overgang naar de nieuwe boekhoudnormen in 2005 een bittere pil zal moeten doorslikken : de marketinginvesteringen zullen wellicht (gedeeltelijk) van de balans verdwijnen, wat impliceert dat het eigen vermogen fors aangetast of negatief zal worden.

We stellen onze schattingen nogmaals neerwaarts bij. Voor 2004 rekenen we op een verlies van 0,43 EUR per aandeel (tegenover een winst van 0,17 EUR voorheen). Voor 2005 verlagen we onze winstraming van 0,47 EUR per aandeel naar 0,14 EUR (rekening houdend met IFRS-boekhoudnormen). Sombere vooruitzichten, hoog risico, duur aandeel : niet kopen.

Deel dit artikel