Analyse
Jenoptik 13 jaar geleden - vrijdag 12 november 2004

De fundamentele situatie van de Duitse technologiegroep is de voorbije 12 maanden aanzienlijk verbeterd.

Koers op het moment van de analyse : 8,28 EUR

Opnieuw rendabel

De Duitse technologiegroep Jenoptik boekte voor het derde kwartaal 2004 een bedrijfswinst van 11,8 miljoen EUR, tegenover een verlies van 13,4 miljoen EUR een jaar eerder. De onderneming heeft dit resultaat in de eerste plaats te danken aan een omzetstijging met 57 % tot 419,8 miljoen  EUR en in mindere mate ook aan de 3,3 % lagere bedrijfskosten. Het orderboekje bereikte een nieuw record met een waarde die op 30 september meer dan 3,3 miljard EUR bedroeg, hetzij een toename met 13,5 % op jaarbasis.
Hoewel de fundamentele situatie van de onderneming de voorbije 12 maanden dus aanzienlijk is verbeterd, is het ons inziens nog te vroeg om nu al victorie te kraaien. We dienen er in de eerste plaats op te wijzen dat de duidelijke resultaatverbetering deels te danken is aan het overnamebeleid van Jenoptik. De afdeling Photonics realiseerde bijvoorbeeld talrijke overnames waaronder o.a. Wahl Optoparts en Lechmotoren. Vervolgens verzwakte de groei van de activiteit de financiële situatie van de groep. Om ondermeer de overnames te financieren, moest Jenoptik haar schuldenlast vergroten en twee converteerbare obligaties uitgeven. Dit resulteerde onvermijdelijk in een aanzienlijke toename van de financiële lasten die in vergelijking met het derde kwartaal 2003 met 73 % stegen.
Ondanks deze verslechterde financiële situatie heeft de directie zich op het uitstekende niveau van het orderboekje gebaseerd om haar vooruitzichten voor het lopende jaar te bevestigen. Concreet zou de verkoop ruim 2 miljard EUR moeten bedragen, voor een bedrijfsresultaat dat tussen 45 en 60 miljoen EUR zou moeten liggen.


De goede kwartaalresultaten bevestigen dat Jenoptik opnieuw rendabel wordt maar verhullen jammer genoeg de verslechtering van de financiële situatie. Houden.

Deel dit artikel