Analyse
Exmar 13 jaar geleden - maandag 8 november 2004

De Belgische gasreder heeft zijn resultaten bekendgemaakt voor de eerste negen maanden van 2004.

Koers op het moment van de analyse : 47,95 EUR

Koers houdt rekening met goede vooruitzichten

Het resultaat van de gas-transporteur werd opnieuw beïnvloed door meer- en minderwaarden gerealiseerd op de verkoop van schepen. Zoals verwacht kwam de winst per aandeel over de eerste 9 maanden uit op 1,83 EUR (tegenover 1,08 EUR het jaar ervoor). De prijzen voor het transport van LPG gaan sinds begin 2004 in stijgende lijn en dat zal wellicht minstens zo blijven tot in 2006, wanneer er nieuwe schepen op de markt komen. Tot dan kan Exmar rekenen op gunstige prijzen (stijging van de vraag en een kleine inkrimping van de wereldwijde vloot, voorzien in 2005). Voor het transport van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) worden er in 2005 twee nieuwe methaantankers in gebruik genomen, wat moet zorgen voor een mooie winstgroei. Bovendien is de prijs voor de condensatie en hervergassing van aardgas gedaald. Voor zeer lange afstanden is het transport per schip nu goedkoper dan via een pijplijn. En het goede nieuws voor Exmar is nog niet ten einde want men verwacht nog een stijging van de vraag naar LNG (5 à 6 % per jaar tot 2020). Intussen zoekt de onderneming wel dringend naar een contract voor een methaantanker die al sinds half oktober stilligt. De recente joint-venture met Golar kan daar soelaas bieden, maar de inactiviteit zal hoe dan ook zwaar doorwegen op de resultaten voor het vierde kwartaal. In die optiek, en rekening houdend met de zwakke dollar, stellen we onze winstverwachting voor 2004 bij tot 1,95 EUR per aandeel (t.o.v. 2,4 voorheen). Voor 2005 laten we onze raming ongewijzigd op 2,8 EUR.

De vooruitzichten zijn goed en een verregaand akkoord (fusie?) met Golar valt niet uit te sluiten. Dat wordt echter al weerspiegeld in de koers. Niet kopen.

Deel dit artikel