Analyse
Qiagen 13 jaar geleden - vrijdag 1 oktober 2004

De wereldleider voor de productie van genetische onderzoekkits heeft een groot gedeelte van MSI overgenomen.

Koers op het moment van de analyse : 8,66 EUR

 De groep breidt haar aanbod verder uit

Qiagen, de wereldleider voor de productie van genetische onderzoekskits, maakte bekend dat ze de belangrijkste activa van het Amerikaanse bedrijf Molecular Staging Inc. (MSI) voor 28,5 miljoen USD heeft overgenomen. Een bedrag waar nog tot 6,75 miljoen USD kan bijkomen, naargelang er bepaalde commerciële doelstellingen worden gerealiseerd. MSI commercialiseert producten die worden gebruikt voor het vergroten van de genetische informatie die beschikbaar is voor de onderzoekers. De genomen DNA-stalen zijn vaak beperkt in hoeveelheid omwille van de afnametechniek of omdat het moeilijk is om nog een tweede afname bij dezelfde donor te doen. Door de toename van de te realiseren DNA-analyses worden de onderzoekers vaak geconfronteerd met te weinig DNA-stalen. Met de technologie van MSI kunnen zij de genetische informatie in het DNA-staal « kopiëren » zodat de onderzoekers een bijna onbeperkt aantal analyses op basis van eenzelfde klein DNA-staal kunnen realiseren. Deze technologie breidt het aanbod van Qiagen verder uit bovenop de commerciële synergieën die deze overname zal creëren omdat de klantenbasis van MSI dezelfde is als die van Qiagen. Uiteindelijk hebben de aandeelhouders baat bij deze overname want ze zal waarschijnlijk een bijdrage leveren van respectievelijk 6 en 1 miljoen USD in de omzet en de winst voor 2005, wat neerkomt op een nettomarge van 16,7 % in vergelijking met een verwachte marge voor Qiagen van 16 % in 2005.

Hoewel de overname van MSI een positieve zaak voor de aandeelhouder is, is ze daarom nog niet minder bijkomstig. Ze moet Qiagen in elk geval de mogelijkheid bieden om haar nr. 1 positie op de markt van de productie voor genetische onderzoekskits te verstevigen. Kopen.

Deel dit artikel