Analyse
Merck / Pfizer 13 jaar geleden - maandag 11 oktober 2004

Terugtrekken van Vioxx benadeelt Merck en schept onzekerheid rond Pfizer.

Koersen op het moment van de analyse
Merck : 30,98 USD             Pfizer : 29,99 USD

Triestige neveneffecten

Tests hebben uitgewezen dat patiënten die gedurende meer dan 18 maanden Vioxx, een middel tegen artrose en polyartritis, innamen twee keer meer kans liepen op hart- en vaatproblemen dan de patiënten uit de controlegroep die een placebo (schijngeneesmiddel) kregen. Fabrikant Merck zag zich dan ook verplicht het medicament wereldwijd uit de rekken te halen. De vroegere nummer 1 van de farmasector ziet daarmee niet alleen ruim 10 % van zijn omzet en nog meer van zijn winst in rook opgaan, maar riskeert ook enorme sommen aan schadevergoedingen te moeten betalen ingevolge het alsmaar groter aantal aangespannen processen. Merck schat dat Vioxx sinds het op de markt gebracht werd, alleen al in de VS door zowat 20 miljoen patiënten gebruikt werd. Volgens een Amerikaanse studie zouden statistisch gezien meer dan 27000 daarvan tussen 1999 en 2003 een hartaanval hebben gekregen of overleden zijn als gevolg van het gebruik van Vioxx. Voeg daarbij de (nog niet becijferde) gevallen in Europa en elders, en de groep riskeert een erg gepeperde factuur.

Volgens dezelfde Amerikaanse studie had een aantal van die sterfgevallen vermeden kunnen worden als die patiënten het Celebrex van Pfizer hadden genomen in plaats van Vioxx. Maar volgens een artikel in de ‘New England Journal of Medecine’ zou Celebrex hetzelfde cardiovasculaire risico inhouden als Vioxx. Pfizer beweert over het bewijs te beschikken dat daar niets van waar is.

Het verlies van Vioxx zal Merck, dat al problemen had met de kwaliteit van zijn pijplijn (geneesmiddelen in ‘wording’) zeer veel geld kosten. Hoewel de kans op een faillissement o.i. beperkt is, liggen de risico’s erg hoog. Ook al is het aandeel goedkoop, de koersval is volgens ons nog niet ten einde. Niet kopen.

De tegenstrijdige berichten over Celebrex maken ons voorzichtig wat Pfizer betreft. In afwachting van meer duidelijkheid, wijzigen we ons advies van ‘kopen’ naar ‘houden’. We verhogen de risicograad van *** naar ****.

 

Deel dit artikel